7 December 2018

1300 studenten geneeskunde en tandheelkunde in academiejaar 2019-2020

 

Volgend academiejaar zullen 1153 studenten geneeskunde en 147 studenten tandheelkunde aan hun opleiding kunnen starten. Vandaag zijn de startquote door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd. Dat aantal ligt hoger dan vorig jaar. Het toelatingsexamen arts vindt plaats op dinsdag 2 juli 2019, dat van tandarts op woensdag 3 juli 2019.

1153 studenten geneeskunde en 147 studenten tandheelkunde. Dat aantal laat de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits toe om in het academiejaar 2019-2020 aan hun opleiding te starten. Het aantal ligt hoger dan dit academiejaar: de quota lagen op 1102 studenten arts en 135 studenten tandarts.

De Vlaamse Regering kan de startquota jaarlijks herbekijken. Ze houdt daarvoor rekening met de federaal bepaalde contingenten voor artsen en tandartsen. De berekening gebeurt volgens een formule die rekening houdt met het aantal afgestudeerden in de masteropleiding, het aantal afgestudeerden dat een andere beroepskeuze maakt, de kleine uitval tussen het aantal gunstig gerangschikten van dit jaar en de inschrijvingscijfers in de opleidingen 2018-2019.

Sinds dit academiejaar is er 1 examen voor arts en 1 examen voor tandarts en wordt er gewerkt met een numerus fixus. Dat houdt in dat de Vlaamse Regering vooraf dus vastlegt hoeveel studenten zij aan de opleidingen toelaat. De toelatingsexamens vinden volgend jaar plaats op dinsdag 2 juli 2019 voor het toelatingsexamen arts en woensdag 3 juli 2019 voor het toelatingsexamen tandarts. Kandidaten kunnen zich inschrijven van 1 maart tot 15 mei 2019.

Het eerste deel van het examen omvat wiskunde en wetenschappen, het tweede deel toetst onder meer hoe je als arts of tandarts moet omgaan met luistervaardigheid, empathie, conflicten, analyseren en redeneren. Om iedereen de kans te geven zich kwaliteitsvol voor te bereiden, heeft minister Crevits al verschillende maatregelen genomen. Zo staan de vragen na afloop van de examens online en zijn alle gesubsidieerde voorbereidingsinitiatieven gebundeld op de website van het toelatingsexamen. Nieuw is dat de ingeschreven deelnemers aan de toelatingsexamens arts-tandarts zich volgend jaar via een aparte online oefenruimte gratis op de examens zullen kunnen voorbereiden. De oefenruimte zal te vinden zijn via het interuniversitaire platform Usolv-it. Op dat platform komen onder meer reeksen met oefeningen en ook alle vragen van de vroegere toelatingsexamens. De individuele feedbackmogelijkheden worden nog uitgebreid

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Op dinsdag 2 en woensdag 3 juli 2019 zullen duizenden kandidaten opnieuw deelnemen aan de toelatingsexamens arts of tandarts. Vandaag hebben we vastgelegd dat 1153 kandidaat-artsen en 147 kandidaat-tandartsen hun studies kunnen aanvatten. De nieuwe formule waarmee we dit jaar van start gingen, is alvast vlot verlopen. Er zijn dit academiejaar 1078 studenten met de opleiding geneeskunde gestart en 169 met de opleiding tandarts. Volgend jaar versterken we de mogelijkheden voor de deelnemers om zich kwaliteitsvol voor te bereiden, onder meer via het nieuw gratis online oefenplatform Usolv-it.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream