20 September 2016

Gemeenschappelijk Referentiekader voor Onderwijskwaliteit: Mijn School is OK

 

Wat is kwaliteitsvol onderwijs? Welke verwachtingen mag of moet een maatschappij koesteren ten aanzien van haar scholen? Vanaf vandaag beschikken scholen, begeleidingsdiensten en de onderwijsinspectie over een gemeenschappelijk kader om te bouwen aan Onderwijskwaliteit (OK) in het Nederlandstalige onderwijs. Het gaat om een kader dat de minimale gemeenschappelijke verwachtingen van Onderwijskwaliteit bepaalt. Het nieuwe kader is vandaag ondertekend door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, de onderwijsverstrekkers en de onderwijsinspectie. Meteen is het startsein gegeven van de campagne  ‘Mijn School is OK.’

Er zijn weinig zaken die onze samenleving zo beroeren als de kwaliteit van ons onderwijs. Iedereen is per definitie ervaringsdeskundig en heeft eigen opvattingen en uitgesproken meningen. Om objectief over een kwaliteitsvol onderwijs te kunnen spreken is er nood aan eenzelfde bril waardoor iedereen naar onderwijskwaliteit kan kijken.

Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits hebben heel veel verschillende stakeholders een jaar lang gewerkt om te komen tot minimale gemeenschappelijke verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs. Alle spelers uit het veld gingen onder regie van de onderwijsinspectie aan de slag met één gemeenschappelijk doel: in onderlinge dialoog de kwaliteit van ons onderwijs ook in de toekomst waarborgen.

Vier grote rubrieken kwamen aan bod:

 1. kwaliteitszorg: wat moet een school doen om kwaliteitszorg te realiseren?

 2. de ontwikkeling van alle lerenden: wat is een kwaliteitsvol onderwijsleerproces?

 3. resultaten en effecten: welke effecten verwacht je van kwaliteitsvol onderwijs?

 4. beleid: wat verwacht je van een goed schoolbeleid?

   

De uitkomst van de dialoog resulteert in een document over de kwaliteitsverwachtingen waar iedereen zich achter schaart. Het document biedt een houvast en respecteert de autonomie van iedere school om een eigen kwaliteitsbeleid vorm te geven, zonder extra planlast te creëren. Per rubriek zijn er kwaliteitsverwachtingen geformuleerd gaande van de school bereikt het minimaal gewenste resultaat bij een zo grote groep van de lerenden, het schoolteam en de leerlingen creëren samen een positief en stimulerend school- en klasklimaat tot de school beheerst de kosten voor alle lerenden.

 

Vandaag hebben alle onderwijsverstrekkers, de onderwijsinspectie samen met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zich geëngageerd dit document als kader voor kwaliteitsbeleid te hanteren. Scholen, begeleidingsdiensten en de onderwijsinspectie gaan nu elk aan de slag:

 • schoolteams om het eigen kwaliteitsbeleid verder te ontwikkelen en een eigen weg uit te stippelen

 • begeleidingsdiensten om scholen te ondersteunen, te inspireren en te stimuleren

 • de onderwijsinspectie om haar vernieuwde kwaliteitstoezicht (Inspectie 2.0) uit te bouwen.

 

Bij de lancering hoort de website: www.mijnschoolisok.be Op de website vind je:

 • getuigenissen van een leerling, ouder, leraar, directeur … over wat dit kader voor hen betekent

 • meer uitleg over het kader zelf

 • een smaakmaker om te kijken hoe jouw school omgaat met de kwaliteitsverwachtingen

   

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het gemeenschappelijke kader dat vandaag op tafel ligt is het resultaat van een unieke co-creatie. Honderden stakeholders werden bevraagd over wat nu juist voor hen goed onderwijs is. Het resultaat getuigt van een wederzijds vertrouwen. Dit moet het kader de broodnodige gedragenheid in het onderwijsveld geven, nog altijd de beste garantie op een succesvolle onderwijsvernieuwing. Het gaat om een kader waarmee scholen hun eigen kwaliteitsbeleid vorm kunnen geven. Op die manier respecteren we de vrijheid van onderwijs maximaal en vermijden we extra planlast.”

In bijlage vindt u het volledige document.

Categorie: 
AttachmentSize
PDF icon Referentiekader OK.pdf161.77 KB
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream