24 February 2017

Integratietraject voor buitenlands academisch talent

 

 

Op vraag van minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaams Regering vandaag beslist om de taalregeling voor buitenlands academisch talent bij te sturen. De huidige eis dat academici na 3 jaar een taaltest op B2 niveau voor Nederlands behalen, wordt omgevormd tot het behalen van een taaltest op B2 niveau na 5 jaar.  Nieuw is dat instellingen van het hoger onderwijs buitenlandse academici via een integratietraject op maat begeleiden in het verwerven van taalniveau A2 na twee jaar en taalniveau B2 na vijf jaar. Dit laat Vlaamse hogescholen en universiteiten nog beter toe om zich duurzaam internationaal te positioneren en een attractief personeelsbeleid te voeren.

 

Vlaanderen heeft de ambitie om uit te munten als kennis gedreven groeiregio. In een internationaal competitieve omgeving, dient het hoger onderwijs daarvoor een attractief personeelsbeleid te voeren. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ook in een internationaal gericht hoger onderwijs de positie van het Nederlands behouden blijft.

 

De Vlaamse regering heeft beslist dat anderstalige docenten die in het hogere onderwijs een aanstelling krijgen maar niet in het Nederlands lesgeven, een integratietraject krijgen van 5 jaar om het taalniveau B2 te halen. Momenteel dient dit niveau na 3 jaar gehaald te worden. De overstap naar een integratietraject benadrukt veel beter het verwelkomend karakter ten aanzien van internationaal academisch talent. Het traject voorziet ook een stapsgewijze uitbouw van de kennis van de Nederlandse taal. Zo wordt bijvoorbeeld verwacht dat de academici na 2 jaar minstens het inburgeringsniveau A2 behalen. De instellingen van het hoger onderwijs zijn mee verantwoordelijk voor de trajectbegeleiding en de verdere opbouw van A2 naar B2.

 

Deze bijsturing handhaaft de principes van de bestaande taalregeling voor het hoger onderwijs waarbij de bestuurstaal het Nederlands is, en het verwachte taalniveau B2 Nederlands behouden blijft. Alleen worden de modaliteiten beter afgestemd op de internationale positie die Vlaamse universiteiten en hogescholen wensen te vervullen en de attractiviteit van ons Vlaamse hoger onderwijs voor buitenlands academisch talent.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met deze bijsturing geven we een sterk signaal dat het Nederlands in Vlaanderen de onderwijstaal bij uitstek blijft en de kennis ervan belangrijk is voor je integratie. Tegelijkertijd wordt er actief werk gemaakt om Vlaanderen als kenniseconomie ook op de kaart te zetten. Deze bijsturing zorgt ervoor dat instellingen een traject op maat voor buitenlands academisch talent kunnen uitwerken. Hiermee bewijzen we dat de internationalisering van ons hoger onderwijs niet op gespannen voet hoeft te staan met de positie van het Nederlands.”

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream