21 December 2012

Minister Crevits kent subsidies toe aan 9 bedrijven voor de promotie van duurzaam woon-werkverkeer

 

9 Vlaamse bedrijven krijgen subsidies om het duurzame woon-werkverkeer te bevorderen. Deze bedrijven engageren zich om de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers duurzamer te maken. Het gaat hoofdzakelijk om initiatieven die het gebruik van de fiets aanmoedigen. De subsidies komen uit het Pendelfonds. Het is de zevende keer dat er subsidies worden toegekend. Voor de geselecteerde projecten maakt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits 1,1 miljoen euro subsidies vrij.

Uit het meest recente ‘Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlamingen’ blijkt dat de gemiddelde woon-werkafstand 19,66 km bedraagt. Bijna de helft van wie gaat werken, woont op maximum 10 km van de werkplaats. 27% woont zelfs op minder dan 10 minuten van de werkplaats. De ‘echte’ pendelaars-populatie zijn zij die op meer dan een uur van de werkplaats wonen bedraagt zo’n 7%.

 De woon-werkverplaatsingen worden door 65% van de pendelaars als autobestuurder afgelegd. 6% als autopassagier; 12% per fiets, 7,2% met het openbaar vervoer en 5,2% te voet. 26,5% van de beroepsactieven woont maximum 5 km van hun werk. Ongeveer 29% van hen kiest de fiets en nog eens 14% gaat te voet. Opvallend is dat meer dan de helft van de beroepsactieven (51,72%) toch nog de auto gebruikt voor die korte afstanden. Er is dus nog een groot potentieel voor een duurzaam woon-werkverkeer.

Bedrijven, instellingen en overheden worden financieel ondersteund om duurzame verplaatsingen voor hun werknemers te stimuleren. Voor dergelijke duurzame mobiliteitsprojecten kunnen ze via het Pendelfonds financiële steun vragen. De Vlaamse subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten van het project. Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de duur van het project met een maximumduur van vier jaar.

 In het kader van de 7de oproep van het pendelfonds heeft minister Crevits het plan van 9 nieuwe bedrijven goedgekeurd. Die komen bovenop de 75 lopende en afgelopen projecten. Bij grote bedrijven en instellingen richten de initiatieven zich op de werknemers van de hoofdzetel en de lokale vestigingen in Vlaanderen. De goedgekeurde dossiers zijn:

 

 • Vzw Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (hoofdzetel : Antwerpen) : 270.182 euro
 • Vzw Mindervalieden Arbeiden Samen MIDAS (hoofdzetel : Lier) : 259.517 euro
 • Universiteit Antwerpen (hoofdzetel : Antwerpen) : 228.747 euro
 • CNH Belgium (hoofdzetel : Zedelgem) : 247.245 euro
 • Begeleidingscentrum Spermalie (hoofdzetel Brugge) : 69.717 euro
 • Marine Harvest Pieters nv (hoofdzetel : Brugge) : 37.440 euro
 • Ingenium nv (hoofdzetel : Brugge) : 7.022 euro
 • The Outsider Coast (hoofdzetel : Diksmuide) : 2.398 euro
 • EcoPuur cvba (hoofdzetel : Nevele) : 10.475 euro

Het Pendelfonds stimuleert de werknemers om de eigen auto vaker aan de kant te laten en de fiets of het openbaar- of bedrijfsvervoer te gebruiken. De bedrijven richten de initiatieven specifiek naar die werknemers die zich nog niet duurzaam verplaatsen. De totale doelgroep van de negen geselecteerde bedrijven, bedraagt ruim 11.800 werknemers die via één of meerdere van de volgende initiatieven zal worden bereikt:

 

 • aanstellen van een vervoerscoördinator/mobiliteitswerkgroep;
 • investeringen in nieuwe veilige en comfortabele fietsenstallingen met lockers en douches;
 • investering in infrastructurele missing link om duurzaam woon-werkverkeer toe te laten;
 • opzetten van een fietshersteldienst;
 • bedrijfsfietsen en pendelfietsen beschikbaar stellen;
 • organiseren van een sensibiliseringscampagne;
 • carpoolen stimuleren;
 • collectief vervoer promoten;
 • openbaar vervoer in combinatie met eigen shuttleservice aanbieden.

Vlaams minister Crevits: “Vlaanderen streeft ernaar om tegen 2020 minstens 40 procent van de woon-werkverplaatsingen te voet, met de fiets of met collectief vervoer te laten gebeuren. Bedrijfsvervoersplannen spelen daarbij een belangrijke rol. Via het Pendelfonds krijgen werkgevers die hun werknemers stimuleren om zich duurzaam naar het werk te verplaatsen een duwtje in de rug. Het is de bedoeling om in de toekomst ook inspanningen te leveren om bedrijventerreinen beter te ontsluiten. Het is belangrijk dat ondernemingen en overheden samen met hun werknemers stil staan bij de mobiliteit en middelen aanreiken om de bereikbaarheidsproblemen aan te pakken. Het juiste vervoersmiddel voor de juiste verplaatsing dus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream