30 September 2016

Modernisering toezicht voor het hoger onderwijs in Vlaanderen

 

Na de bijsturing van het kwaliteitstoezicht op het hoger onderwijs, moderniseert minister Crevits nu ook het overheidstoezicht op de hogescholen en universiteiten. Dit is een belangrijke nieuwe stap in het terugdringen van controledruk en planlast. Het principe van verantwoording blijft hierbij overeind, maar vanaf het academiejaar 2019-2020 zal het toezicht door de overheid doelgerichter en slanker verlopen. Deze modernisering bakent scherper af wie welke zaken controleert en laat het aantal regeringscommissarissen evolueren van 7 tot 4 commissarissen met een meer coördinerende taak. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Het hoger onderwijs in Vlaanderen ontvangt een substantieel deel van zijn middelen van de overheid en is onderworpen aan verschillende vormen van overheidstoezicht. De commissarissen zien erop toe dat de instellingen hoger onderwijs de regelgeving respecteren en de boekhouding op punt staat. De commissarissen zijn nu verbonden aan 1 universiteit of een groep van hogescholen. Door de schaalvergroting en de professionalisering de voorbije jaren neemt het hoger onderwijs zijn controle- en risicomanagement zelf meer in handen. Door een goede afstemming daarmee kan het toezicht door de overheid efficiënter.

De voorbije jaren hebben ook steeds meer organisaties bijkomende rollen opgenomen voor het toezicht op het hoger onderwijs. Aanvankelijk waren het enkel regeringscommissarissen die van nabij toezicht hielden op de instellingen. Hun rol is nu meer coördinerend geworden. Sinds 2015 bestaat het principe van ‘single audit’. Dit houdt in dat alle controle-organisaties samenwerken en dubbel werk wordt vermeden in het kader van Operatie Tarra voor minder planlast.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kiest nu met deze modernisering voor een slanker en efficiënter model. Vanaf het academiejaar 2019-2020 zullen er minder dan de huidige 7 regeringscommissarissen toezicht houden. Uiteindelijk zullen er nog 4 regeringscommissarissen het toezicht voeren. In een overgangsperiode kunnen dit tijdelijk nog 5 commissarissen zijn. Dat betekent een herschikking van het takenpakket. Elke commissaris zal het toezicht uitoefenen over een groep van hogescholen en universiteiten. Door meer onderlinge afstemming, samenwerking en specialisatie wordt de werking verder gestroomlijnd, waardoor de controle ook minder kosten met zich meebrengt. De commissarissen zullen vooral focussen op de toezicht op de wettelijkheid, de toezicht op begrotingen en jaarrekeningen en controle op risicomanagement.

De overgang naar het nieuwe toezichtmodel start volgend jaar met onder meer de uitwerking van nieuwe regelgeving.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Hogescholen en universiteiten verdienen vertrouwen voor hun gevoerde beleid. Door de schaalvergroting en professionalisering die het hoger onderwijs de afgelopen decennia doormaakte, is de rol van de regeringscommissarissen geëvolueerd. Hun rol is meer coördinerend. Door de taken beter te stroomlijnen kunnen we het aantal regeringscommissarissen verminderen en zullen ze toezicht houden op een groep van hogescholen en universiteiten. De vereenvoudiging zorgt voor een grotere efficiëntie en past ook in Operatie Tarra voor minder planlast.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream