Bednet bereikt voor het eerst ruim 1.000 kinderen 1 March 2019

 
Bednet bereikt voor het eerst ruim 1.000 kinderen
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent dit jaar 2,4 miljoen euro subsidie toe aan Bednet. Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen en tienermoeders via synchroon internetonderwijs mee les kunnen volgen in de klas. Op die manier blijven ze ook in contact met de vertrouwde klasomgeving en vrienden. In 2018 bereikte Bednet ruim 1.000 kinderen. Met de subsidie wil Bednet ook nu weer meer dan 1.000 kinderen ondersteunen en vooral hun hard- en software grondig vernieuwen. Voor de vierde keer al organiseert Bednet op vrijdag 15 maart de ‘Nationale Pyjamadag’. Die dag steunen we met z’n allen de vele kinderen en jongeren die niet naar school kunnen gaan wegens langdurige ziekte.  Read more
 
 

1 op 4 leerlingen in het basisonderwijs krijgt schooltoelage 20 February 2019

 
1 op 4 leerlingen in het basisonderwijs krijgt schooltoelage
Move your mouse over image
In het schooljaar 2017-2018 kreeg 1 op de 4 leerlingen in het basisonderwijs een schooltoelage. In 2013-2014 was dit nog 1 op de 5. Dat blijkt uit cijfers van Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits. De stijging is vooral het gevolg van de automatisering en vereenvoudiging van de aanvragen. Dat zorgt ervoor dat wie recht heeft op een schooltoelage deze nu ook krijgt. Read more
 
 

Wie goed scoort op de ijkingstoets burgerlijk ingenieur (architect), heeft goede slaagkansen tijdens de studieloopbaan 19 February 2019

 
Wie goed scoort op de ijkingstoets burgerlijk ingenieur (architect), heeft goede slaagkansen tijdens de studieloopbaan
Move your mouse over image
Een goede score op de ijkingstoets burgerlijk ingenieur (architect) heeft een voorspellende waarde voor het verdere studiesucces. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) dat vandaag door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bekend wordt gemaakt. Meer dan drie kwart van de studenten in spe die een hoge score halen op de ijkingstoets slaagt na het eerste jaar burgerlijk ingenieur en haalt binnen drie jaar het bachelordiploma. Daarnaast werden ook de resultaten van de eerste editie van de verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de bachelors burgerlijk ingenieur en burgerlijke ingenieur architect onderzocht. 1.158 leerlingen uit het 6de jaar secundair onderwijs namen in 2018 deel aan de proef voor burgerlijk ingenieur en 273 aan de proef voor burgerlijk ingenieur architect. Uit deelname blijkt dat de sociaaleconomische status van de student geen invloed heeft op de resultaten om met de opleiding te starten. Deelnemers geven aan dat de score hen aanzet om zelf meer inspanningen te leveren. Read more
 
 

81 Vlaamse scholen sluiten zonneleningen af 14 February 2019

 
81 Vlaamse scholen sluiten zonneleningen af
Move your mouse over image
Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) en het GO! hebben tot eind 2018 al 81 aanvragen voor een zonnelening goedgekeurd. Dankzij die leningen komen er minstens 11.000 zonnepanelen op de schoolgebouwen in het gesubsidieerd en het officieel onderwijs in Vlaanderen. Dat blijkt uit het tweede voortgangsrapport over het Masterplan Scholenbouw dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vandaag voorstelt. Onderwijs investeert bijna 75 miljoen euro in klimaatmaatregelen. Read more
 
 

Cultuur op school: 183 scholen krijgen subsidies om hun creatieve projecten te realiseren 14 February 2019

 
Cultuur op school: 183 scholen krijgen subsidies om hun creatieve projecten te realiseren
Move your mouse over image
Het maken van een muurschildering, een ecologisch verantwoorde wetenschapsopera of met je klas de opnamestudio induiken. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe scholen creatief aan de slag gaan met de subsidies in het kader van het dynamoPROJECT. 183 scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits meer dan 340.000 euro om zo’n creatief cultuurproject te realiseren. Deze projecten stimuleren de brede ontwikkeling van elke leerling en laten toe dat elke jongere, ongeacht de thuissituatie of sociaaleconomische achtergrond kan genieten van cultuur. Read more
 
 

Pages

 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream