Klimaat


Gerealiseerd:

Samen met het brede onderwijsveld kiezen we voor de versnelde realisatie van schonere scholen, voor leerlingen en studenten als klimaatambassadeurs en straffe energieke leerkrachten die dit mogelijk maken. 

Vanuit het Vlaams Klimaatfonds komt 52 miljoen extra voor directe energiebesparende investeringen. Voor de educatieve en sensibiliserende maatregelen voorzien we 2 miljoen euro extra middelen.

17 hogescholen en universiteiten ontvingen in een eerste fase samen circa 8 miljoen euro om te investeren in energiebesparende maatregelen in hun bestaande gebouwen. In totaal gaat het om 86 klimaatvriendelijke investeringsprojecten. Zo krijgen hogescholen en universiteiten de kans om bijv. daken, muren en vloeren te isoleren, nieuwe ramen te plaatsen, een zonneboiler of een warmtepomp te installeren, een verwarmingsketel te vervangen, enz. Dat betekent sowieso een kostenbesparing door minder energieverbruik en zo daalt de CO²-uitstoot.  Ondertussen werd er al een nieuwe, tweede gelijkaardige oproep aan het hoger onderwijs gelanceerd om nieuwe energiebesparende investeringen voor te stellen. Als gevolg daarvan krijgen 91 projecten samen 12 miljoen euro.  

Alle scholen, van kleuterschool tot universiteit  krijgen een éénmalige projectsubsidie om hun verwarmingsinstallatie optimaal af te stellen, aangepast aan de specifieke gebruiksbehoeften van de school. Dat is goed voor hun geldbeugel en voor het klimaat. Een correct afgestelde verwarmingsketel zorgt voor minder CO2-uitstoot. 

77 scholen in het vrij gesubsidieerd onderwijs krijgen samen reeds 6,1 miljoen euro subsidies om versneld energiebesparende schoolbouwwerken uit te voeren (met een max. van 125.000 euro per bouwdossier).

In een tweede ronde krijgen nog eens 56 energiebesparende projecten in scholen in het vrij gesubsidieerd onderwijs 5 miljoen euro. 

We maken 375.000 euro uit het Vlaams Klimaatfonds vrij voor innovatieve projecten die STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en klimaat aan elkaar koppelen. Scholen uit het basis-, secundair en volwassenenonderwijs laten hun leerkrachten, leerlingen en externe partners samenwerken aan een project om jongeren bewust te maken van de klimaatproblematiek. De maximale subsidie per project is 5000 euro. 

We investeren 2 miljoen euro in energiebesparende investeringen in het deeltijds kunstonderwijs. Investeringen in isolatie, hoog rendementsglas, zonneboiler, warmtepompen en hoogrendementsketels komen in aanmerking voor subsidies. De lokale besturen dragen ook hun steentje bij en maken nog eens 2 miljoen euro extra vrij. 

Met de campagne 'Paraat voor de Schoolstraat' worden lokale besturen en scholen ertoe aangezet om zoveel mogleijk schoolstraten in te richten. Op die manier kunnen leerlingen op een veilige en gezonde manier van en naar school fietsen en/of wandelen. 

Er zijn 7 proefprojecten geselecteerd in de vijf Vlaamse provincies die 340.000 euro subsidies krijgen om energiewinsten te boeken in scholen. Het gaat in eerste instantie om ingrepen die door middel van een relatief lage kostprijs grote energiewinsten kunnen opleveren zoals de plaatsing van zonnepanelen, de aanpassing van de verlichting of de afstelling van verwarmings- en ventilatie-installaties. Die volgen na een grondige energiedoorlichting van de school. Voor de proefprojecten werken private partners samen met scholen. 

 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream