STEM

Nog nooit kozen zoveel jongeren voor Techniek en Wetenschappen 21 June 2018

 
Nog nooit kozen zoveel jongeren voor Techniek en Wetenschappen
Move your mouse over image
Nog nooit kozen zoveel jongeren in Vlaanderen voor een STEM-opleiding in de 2de graad en 3de graad van het secundair onderwijs. Ook in het hoger onderwijs kiezen meer studenten voor techniek en wetenschappen. Positief is dat het aandeel meisjes telkens stijgt. Dat zijn enkele bevindingen uit de nieuwe STEM-monitor 2018 die vandaag aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van werk Philippe Muyters werd voorgesteld. De cijfers bewijzen dat het STEM-actieplan zijn efficiëntie en effectiviteit niet mist. Read more
 
 

92 innovatieve STEM-projecten om jongeren klimaatbewust te maken 4 September 2017

 
92 innovatieve STEM-projecten om jongeren klimaatbewust te maken
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent een subsidie van 375.000 euro toe aan 92 innovatieve STEM-projecten. De projecten passen in een oproep aan scholen uit het basis-, secundaire en volwassenenonderwijs om leerlingen, leerkrachten en externe partners samen te laten werken aan een project om jongeren bewust te maken van de klimaatproblematiek. Zo zullen de leerlingen in het Sint-Pietersinstituut in Turnhout zelf een windturbine bouwen. In het Koninklijk Atheneum Centrum Oostende installeert men kickstart fietsen zodat leerlingen op die manier hun smartphone kunnen opladen. Read more
 
 

Meer meisjes kiezen voor techniek en wetenschappen 17 May 2017

 
Meer meisjes kiezen voor techniek en wetenschappen
Move your mouse over image
Het aantal meisjes dat voor een STEM-richting (Science, Technology, Engineering, Mathematics) kiest, neemt in het secundair onderwijs jaar na jaar toe. Dat blijkt uit de nieuwe STEM-monitor van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. Om het STEM-aanbod nog beter bekend te maken, komt er een nieuwe overzichtelijke website. Read more
 
 

375.000 euro voor sensibiliseringsprojecten rond klimaat 16 April 2017

 
375.000 euro voor sensibiliseringsprojecten rond klimaat
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt 375.000 euro uit het Vlaams Klimaatfonds vrij voor innovatieve projecten die STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en klimaat aan elkaar koppelen. Met deze oproep wil minister Crevits scholen uit het basis-, secundair en volwassenenonderwijs aanzetten om hun leerkrachten, leerlingen en externe partners te laten samenwerken aan een project om jongeren bewust te maken van de klimaatproblematiek. De maximale subsidie per project is 5000 euro. Read more
 
 

Bijna 1500 jongeren meer in STEM richtingen hoger onderwijs 20 April 2017

 
Bijna 1500 jongeren meer in STEM richtingen hoger onderwijs
Move your mouse over image
Het aantal jongeren dat na het secundair onderwijs kiest voor een STEM richting in het hoger onderwijs is de voorbije schooljaren gestegen. Voor de academische en de professionele opleidingen gaat het om een stijging van bijna 1500 studenten. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Read more
 
 

STEM monitor 2016: doelen komen in zicht, waakzaamheid blijft 2 September 2016

 
STEM monitor 2016: doelen komen in zicht, waakzaamheid blijft
Move your mouse over image
Het aandeel STEM-leerlingen in het onderwijs is het voorbije schooljaar opnieuw gestegen. Meer en meer leerlingen met een STEM-diploma secundair onderwijs stromen ook door naar een STEM-richting in het hoger onderwijs. Het aandeel meisjes dat kiest voor een STEM-richting in de 3e graad stijgt met zo’n 2%. Maar voldoende aandacht voor de instroom in TSO en BSO en voor deelname van meisjes in het algemeen blijft belangrijk. Dat blijkt uit de STEM monitor 2016, gebaseerd op het school- en academiejaar 2014-2015. Read more
 
 

STEM mikt op meer meisjes en jongeren uit kansengroepen 20 May 2016

 
STEM mikt op meer meisjes en jongeren uit kansengroepen
Move your mouse over image
Meer meisjes en meer jongeren uit kansengroepen moeten de gelegenheid krijgen om kennis te maken met STEM. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics of Wetenschappen, Techniek, Engineering en Wiskunde. Dat staat in het STEM-actieplan 2016-2019 van de Vlaamse ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters. STEM wil ook een grotere focus leggen op maatschappelijk relevante thema’s zoals klimaatverandering en zorg. Read more
 
 

75.000 leraren basisonderwijs krijgen praktische tips over STEM-onderwijs 12 April 2016

 
75.000 leraren basisonderwijs krijgen praktische tips over STEM-onderwijs
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft vanmorgen in de basisschool Het Spoor in Tielt de STEM-didactiek voor het basisonderwijs gelanceerd. 75.000 leraren in het basisonderwijs krijgen praktische tips om STEM op aan aantrekkelijke manier aan hun leerlingen aan te bieden. STEM staat voor de promotie van wiskunde, wetenschappen, techniek en technologie. Op de website www.stembasis.be vinden de leraren voorbereidingen, werkbundels en filmpjes uit de klaspraktijk. Met deze didactiek worden leraren meegenomen in de verwondering en de passie voor STEM en wordt hun STEM-interesse en -geletterdheid aangewakkerd. Minister Crevits lanceerde tegelijk het lerend netwerk STEM+. Met het project STEM+ wil minister Crevits STEM actief introduceren in scholen met een groot aantal leerlingen uit kansengroepen. Read more
 
 

Meer dan 31.000 Vlaamse kinderen genieten in 2016 van buitenschoolse STEM-activiteiten 17 January 2016

 
Meer dan 31.000 Vlaamse kinderen genieten in 2016 van buitenschoolse STEM-activiteiten
Move your mouse over image
STEM-academie, het netwerk dat alle buitenschoolse STEM-activiteiten in Vlaanderen bundelt, wil in 2016 iets meer dan 31.000 Vlaamse kinderen bereiken en in bijna de helft van alle Vlaamse gemeenten één of meerdere STEM-initiatieven aanbieden. Bijzondere aandacht gaat naar een betere spreiding en een hogere frequentie van de activiteiten. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk en Innovatie Philippe Muyters voorzien hiervoor samen 160.000 euro. De STEM-academie is één van de concrete acties in het STEM-actieplan, waarmee de Vlaamse overheid de interesse van kinderen en jongeren voor wiskunde, wetenschappen, techniek en technologie wil stimuleren. Technopolis coördineert de STEM-academie. Het buitenschools netwerk sluit naadloos aan op de vele initiatieven binnen onderwijs. Read more
 
 

STEM-kader biedt scholen houvast in het uitbouwen van STEM-onderwijs 22 November 2015

 
STEM-kader biedt scholen houvast in het uitbouwen van STEM-onderwijs
Move your mouse over image
Vandaag, op de Dag van de Wetenschap in Gent, is het STEM-kader voor alle scholen in Vlaanderen gelanceerd. STEM - dat staat voor wetenschap, techniek, engineering en wiskunde - heeft op korte tijd veel weerklank gekregen in het Vlaamse onderwijs. Door de groei en het succes is er nood aan een breder kader met richtinggevende principes en doelstellingen zodat het aanbod kwalitatief en breed toegankelijk is. Het STEM-kader wil nu alle scholen die inzetten op STEM én alle scholen die er meer over willen weten een leidraad geven. De uitwisseling van ervaringen, de begeleiding en de bijscholing zijn daarbij belangrijk. Het kader kwam tot stand in samenwerking met het hoger onderwijs, waaronder STEM-onderzoekers en de lerarenopleidingen, en een brede vertegenwoordiging van scholen. Het STEM-kader werd bekend gemaakt in de marge van de voorstelling van het STEM-charter dat beleidsmakers, sociale partners en de onderwijs- en bedrijfswereld verenigt om samen STEM in de kijker te plaatsen. Minister Crevits ondertekende zondag mee dit charter. Read more
 
 

Pages

Subscribe to RSS - STEM
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream