1 April 2015

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : samen met het onderwijsveld aanbevelingen onderwijsinspectie aanpakken

 

 

Samen met het onderwijsveld wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de aanbevelingen van de onderwijsinspectie aanpakken. Minister Crevits heeft vandaag de Onderwijsspiegel 2015 van de onderwijsinspectie ontvangen. De resultaten van de nieuwe editie van de Onderwijsspiegel lopen in grote lijnen parallel met de vorige jaren. Het onderwijs in Vlaanderen blijft goed, maar er zijn belangrijke aandachtspunten.

 

Inspectie 2.0

 

De inspectie ziet daarin voor de toekomst van het onderwijs belangrijke ontwikkelingskansen en ziet daar voor zichzelf een belangrijke rol in weggelegd. Op vraag van minister Hilde Crevits bereidt de inspectie ‘Inspectie 2.0’ voor. Het doel is om tegen september 2017 de kwaliteitszorg van scholen en de inspectie meer op elkaar af te stemmen. De onderwijsinspectie zal een referentiekader voor onderwijskwaliteit ontwerpen, samen met alle stakeholders. Zonder de kwaliteitsbewaking uit te hollen, wil de inspectie vooral partner worden van de scholen en het puur controleren overstijgen. In het kader van Operatie Tarra wordt ook de planlast aangepakt.

 

Begeleiding en ondersteuning van scholen

 

Doorheen het inspectierapport komt de nood tot begeleiding en ondersteuning van scholen manifest aan bod. Of het nu gaat om Vlaanderen of om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om taalbeleid of om evaluatiepraktijk : scholen hebben nood aan ondersteuning om deze opdrachten goed aan te kunnen en vooral om hun schoolbeleid door te laten sijpelen naar de klasvloer. We stellen een Mattheuseffect vast in de begeleiding : de pedagogische begeleiding werkt vraaggestuurd en te vaak stelt de inspectie vast dat net de sterke scholen begeleiding vragen terwijl de zwakkere scholen dit minder opnemen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil nog meer de nadruk leggen op het durven gebruik maken van de ondersteuning en de begeleiding die bestaat.

 

Leren en Werken

 

Hoewel de steekproef van de betrokken Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en Syntra niet groot is, stelt de onderwijsinspectie geen goede resultaten vast tijdens de doorlichtingen. Minister Crevits ziet hierin een belangrijke motivatie om de geplande bijsturingen voor de versterking en de vereenvoudiging van het systeem ‘leren en werken’ door te voeren.

 

Modernisering secundair onderwijs

 

Opvallend zijn de grote kwaliteitsverschillen inzake basisvorming doorheen het secundair onderwijs. Ook valt in de Onderwijsspiegel 2015 de ongelijke spreiding van het aanbod secundair onderwijs in Brussel op. Beide punten zijn prioritair in de modernisering van het secundair onderwijs. Deze resultaten zijn bijkomende stimuli om hiermee verder te gaan.

 

Infrastructuur

 

Heel nadrukkelijk in Brussel en ook in Vlaanderen maakt de onderwijsinspectie melding van infrastructurele problemen in het onderwijs. Het gaat om de nood aan nieuwe schoolgebouwen, de renovatie van verouderde schoolpatrimonium en het oplossen van capaciteitstekorten. Naast het lopende programma ‘Scholen van Morgen’ wordt een ‘Masterplan Scholenbouw’ voorbereid.

 

Minister Crevits stelt wel vast dat de toegekende capaciteitsmiddelen in de periode 2010-2014 veel te traag resulteren in effectieve capaciteitsuitbreiding. Bij bijna de helft van de toegekende middelen (44%) zijn de werken nog niet opgestart, slechts voor een vijfde van alle totale toegekende capaciteitsmiddelen zijn de werken volledig uitgevoerd. Gezien de grote noden moet dit sneller tot bijkomende capaciteit leiden.

 

Gebruik van data

 

 

Er is een positieve tendens merkbaar rond het gebruik van data om het beleid van een school mee te bepalen. Een echt kernproces is het nog niet. Voor minister Crevits is de verzameling en de verspreiding van gegevens cruciaal. Via ‘Mijn Onderwijs’ wordt almaar meer informatie aan scholen bezorgd.

 

Rond deze tijd worden bijvoorbeeld voor het eerst gegevens ter beschikking gesteld over hoeveel

 

leerlingen in het basis- en het secundair onderwijs in een bepaalde school blijven of van school veranderen.

 

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “De Onderwijsspiegel 2015 brengt sterke punten van het onderwijs in Vlaanderen en in het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart. Een ruime meerderheid van de leergebieden en de vakken voldoet. Leerkrachten zetten zich dagelijks in om tot goede resultaten te komen. Maar er zijn ook aandachtspunten waar we niet naast willen kijken. De modernisering van het secundair onderwijs, de plannen voor leren en werken, het Masterplan Scholenbouw en Inspectie 2.0 zijn belangrijke hefbomen voor de toekomst. Een sterke samenwerking tussen het beleid, het onderwijsveld én de inspectie zijn cruciaal om ons onderwijs op een hoog niveau te houden.”

De onderwijsspiegel is te lezen op www.onderwijsinspectie.be. Het persbericht van de onderwijsinspectie kan u vinden in bijlage.

Categorie: 
AttachmentSize
PDF icon Onderwijsspiegel 2015.pdf302.28 KB
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream