4 December 2014

Vlaamse Onderwijsraad slaat en zalft in advies

 

Vlaamse Onderwijsraad slaat en zalft in advies BRUSSEL. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) waardeert de nadruk die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) legt op "samen onderwijsbeleid maken". Maar de Vlor heeft ook kritische bemerkingen. Zo mist de Vlor in de nota-Crevits ambitie op het vlak van diversiteitsbeleid en levenslang leren, en wil de raad meer nadruk op brede ontwikkeling in plaats van het eenzijdig voorbereiden op de arbeidsmarkt of doorstroming. De raad vindt ook dat de rol van ouders en leerlingen in de beleidsnota te weinig participatief is. De Vlor, een strategische adviesraad voor onderwijs en vorming, bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijslandschap en van sociaal-economische en sociaal-culturele organisaties. (B)

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Concentra. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream