9 Juillet 2015

Capaciteitsmiddelen 2015 goed voor ruim 7300 nieuwe plaatsen in de klassen in het basisonderwijs

 

Met de 36 miljoen euro, die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits dit jaar toekent voor extra plaatsen in scholen worden ruim 7300 nieuwe plaatsen in 75 basisscholen in Vlaanderen en Brussel gecreëerd. Via de bouwsubsidies gaat het om 5829 plaatsen, via de huursubsidies gaat het om 1520 tijdelijke plaatsen die op zeer korte termijn in gebruik kunnen worden genomen. De nieuwe plaatsen in de klassen komen in Antwerpen, Asse, Denderleeuw, Gent, Grimbergen, Halle, Leuven, Mechelen, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Minister Hilde Crevits heeft de lijst met ingediende capaciteitsdossiers voor deze 12 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definitief goedgekeurd.

Capaciteitsprojecten

Sinds 2010 maakt de Vlaamse Regering jaarlijks specifieke middelen vrij om nieuwe schoolcapaciteit te creëren in die gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die kampen met een tekort aan schoolplaatsen. Voor de capaciteitsmiddelen 2015 dienden 15 capaciteitsgemeenten via hun lokale taskforce capaciteit een aanvraag in om bouwsubsidies en/of huursubsidies te ontvangen met als doel extra schoolcapaciteit te realiseren in hun gemeente. Op basis van lokaal aangeleverde en centraal beschikbare capaciteitsgegevens en aan de hand van een reeks objectieve parameters verdeelde de Vlaamse Regering eind april 2015 36 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen.

De lokale taskforces capaciteit kregen de opdracht om tegen 1 juni 2015 hun definitieve lijst met te realiseren capaciteitsprojecten (zowel bouwsubsidies als huursubsidies) officieel in te dienen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de lijst met ingediende capaciteitsprojecten nu definitief goedgekeurd.

 

49 scholen krijgen bouwsubsidies : bijna 6000 nieuwe plaatsen

In 11 capaciteitsgemeenten en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen in totaal 49 scholen samen 35 miljoen euro bouwsubsidies om hun capaciteitsproject te realiseren. Voor sommige capaciteitsprojecten gaat het om een bijkomend bedrag (verhoging) van een al vroeger goedgekeurd project. Dankzij deze verhoging kan het capaciteitsproject nu volledig gerealiseerd worden en worden de extra plaatsen effectief een feit. Voor scholen van het gesubsidieerd onderwijs (officieel en vrij gesubsidieerd onderwijs) gaat het om 70% subsidiëring, voor GO! scholen betreft het 100% financiering van het capaciteitsbouwproject. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt er vaak nog in bijkomende subsidiëring voorzien vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) om de capaciteitsprojecten volledig te realiseren.

Met deze 35 miljoen euro capaciteitsmiddelen via bouwsubsidies worden op zijn minst 5.829 plaatsen gecreëerd. Minister Crevits vindt het belangrijk dat de beloofde capaciteitsuitbreiding effectief en snel gerealiseerd wordt, wat tot op heden niet altijd het geval is geweest

26 scholen krijgen huursubsidies : ruim 1500 tijdelijke plaatsen

In 8 capaciteitsgemeenten ontvangen in totaal 26 scholen huursubsidies om op zeer korte termijn (meestal vanaf 1 september 2015) tijdelijk al ruim 1500 extra plaatsen in de klas te realiseren, ook in afwachting van de realisatie van het definitieve bouwproject. Het voor 2015 al toegekende huursubsidiebedrag bedraagt in totaal bijna 435.000 euro.

Masterplan Scholenbouw

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt volop werk van een Masterplan Scholenbouw. Dat Masterplan zal de grote lijnen uittekenen over hoe het scholenbouwbeleid in de toekomst op een meer planmatige en transparante wijze gestalte kan krijgen. Het gaat zowel om het oplossen van de concrete capaciteitsnoden in specifieke gebieden als de modernisering van het verouderde schoolpatrimonium. Zo is het alvast de bedoeling om de capaciteitsmiddelen onder te brengen in de reguliere financiering en de toekenning ervan op een meer structurele objectieve wijze te laten gebeuren volgens een meerjarenplanning. Een nauwkeurige opvolging van de toegekende capaciteitsmiddelen en een snelle realisatie van de beloofde capaciteitsuitbreiding is daarbij noodzakelijk.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Door de groei van de bevolking is er nood aan meer klassen voor leerlingen in Vlaanderen en Brussel. Met de 36 miljoen euro die we dit jaar toekennen, komen er ruim 7300 plaatsen bij in de klassen in 75 basisscholen in 12 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ruim 1500 van die plaatsen zijn tijdelijk. Het is van belang de middelen efficiënt te gebruiken zodat ze snel tot extra plaatsen leiden. Met het nieuwe Masterplan scholenbouw, dat in de maak is, willen we het beleid rond scholenbouw in de toekomst goed en transparant plannen. In het belang van het onderwijzend personeel en de leerlingen.”

Bijlage : Detail-overzichten capaciteitsprojecten 2015 (bouwsubsidies en huursubsidies)

Categorie: 
Fichier attachéTaille
PDF icon 20150809 Bijlage persbericht capaciteit.pdf197.61 Ko
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream