24 Janvier 2015

Duaal leren

 

BRUSSEL. De Vlaamse regering heeft vrijdag de conceptnota duaal leren goedgekeurd. Duaal leren, in de volksmond leercontract genoemd, houdt in dat jongeren van de derde graad secundair onderwijs meer ervaring opdoen op de werkvloer, om zo een onderwijs- of beroepsdiploma te halen waardoor ze beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. De vele bestaande stelsels worden vereenvoudigd.

'Leercontract' wordt moderner en eenvoudigerDoor de zesde staatshervorming wordt Vlaanderen bevoegd voor het 'industriële leerlingenwezen'. Dat betekent dat de departementen Onderwijs en Werk en de betrokken sectoren samen het stelsel van leren en werken (duaal leren) kunnen moderniseren en vereenvoudigen. De Vlaamse ministers van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Werk Philippe Muyters (N-VA) willen hier deze legislatuur werk van maken. Vandaag bestaan er immers veel verschillende combinaties van leren en werken en die zijn niet altijd even doorzichtig voor jongeren, hun ouders, de scholen en de bedrijven.Syntra is de spilDuaal leren situeert zich in de derde graad van het technisch en beroepsonderwijs. De klassenraad zal jongeren op het einde van de tweede graad adviseren om een duaal traject - een programma van leren en werken - te volgen. Op basis van het te volgen leertraject wordt een gepaste onderneming voor de leerling gezocht. Jongeren die nog niet arbeidsrijp zijn, krijgen een traject op maat aangeboden.Als regisseur zal Syntra Vlaanderen de werkcomponent van het nieuwe duaal leren vormgeven en organiseren zodat school en onderneming de jongere zo goed mogelijk kunnen begeleiden en ondersteunen in zijn of haar werkervaring. Nieuw is dat leerkrachten en sectoren samen zullen worden betrokken bij de organisatie en de invulling van duale trajecten. De Vlaamse regering wil zo een belangrijke stap zetten in de modernisering van het secundair onderwijs. Het vernieuwde stelsel kwam er op vraag van de sociale partners en wordt ook aan hen voorgelegd. De conceptnota vertrekt nu voor advies naar de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Vlaamse Onderwijsraad. (YL)

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Concentra. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream