14 Juillet 2017

Graduaatsopleidingen (HBO5) in 2019 van start aan de hogescholen

 

Om nog meer jongeren de stap naar het hoger onderwijs te laten zetten,  worden de graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) vanaf 2019-2020 een derde toegangspoort tot het hoger onderwijs. De hogescholen worden vanaf dan verantwoordelijk voor de opleidingen. Cursisten worden hogeschoolstudenten. Zij krijgen toegang tot studietoelagen en studentenvoorzieningen.

Momenteel zijn er 14.000 cursisten ingeschreven in HBO5-opleidingen in de Centra voor Volwassenenonderwijs. Die opleidingen bereiden voor op een beroep. Het zijn vaak volwassenen die ze volgen. De bedoeling is dat meer jongeren deze opleidingen gaan volgen, met een dubbel perspectief : een goede voorbereiding op een job, maar ook de mogelijkheid om verder door te stromen in het hoger onderwijs.

Vanaf het academiejaar 2019-2020 krijgt dit aanbod de naam van graduaatsopleidingen en worden ze onderdeel van het hoger onderwijs. De hogescholen zullen dan naast de professionele bachelors (en masters in de kunsten) ook graduaatsdiploma’s uitreiken. Universiteiten en hogescholen zullen zo samen een nog bredere waaier bieden van mogelijkheden om verder te studeren, in lijn met het continuüm van doorstroom- tot arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gemoderniseerde secundair onderwijs.

Bekende opleidingen binnen het huidige HBO5 zijn de graduaten boekhouden, informatica en orthopedagogie. Die opleidingen worden momenteel omgevormd tot graduaatsopleidingen aan de hogescholen en worden aangevuld met nieuwe arbeidsmarktgerichte opleidingen. In technologische sectoren, in de sociale sector is daar grote vraag naar.

Een voltijds traject zal anderhalf tot twee jaar duren. Minstens een derde van de opleiding gebeurt op de werkvloer. Hiermee krijgt het concept van duaal leren ook een plaats binnen het hoger onderwijs. Graduaatsopleidingen sluiten ook op deze manier goed aan bij arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het secundair onderwijs. De hogescholen zullen daarvoor nauw samenwerken met onder meer de bedrijfswereld, de industrie, de sociale sector enz.

Personeelsleden die nu verbonden zijn aan de Centra voor Volwassenenonderwijs gaan mee over naar de hogescholen.

 

12 miljoen extra voor studietoelagen en studentenvoorzieningen + open end

Nieuw is dat studenten dan aanspraak kunnen maken op studietoelagen en studentenvoorzieningen. Daarvoor wordt nu al in 9,2 miljoen euro voorzien: 8 miljoen zodat alle toekomstige graduaatsstudenten op dezelfde manier toegang krijgen als de andere hogeschoolstudenten, en 1,2 miljoen zodat vanaf 2019 ook alle studenten in lerarenopleidingen gelijk behandeld worden. Daarnaast worden ook de middelen voor de studentenvoorzieningen verhoogd met 2,6 miljoen, zodat al deze studenten ook daar terecht kunnen.

Om de verwachte toename van studenten te financieren voorziet het decreet dat de graduaatsopleidingen in de hogescholen via een “open end systeem” gefinancierd worden. Op die manier volgt het budget de studentenaantallen: voor iedere extra student komen er extra middelen bij.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Er is een grote vraag naar werknemers die een korte arbeidsmarktgerichte opleiding hoger onderwijs volgen. Een graduaatsdiploma (HBO5) biedt uitstekende perspectieven in onze kennismaatschappij : zicht op een job, of daarna de stap zetten naar een bachelordiploma. Dit is een belangrijke stap in de verdere democratisering van het hoger onderwijs: nog meer jongeren krijgen de kans om een kwalificatie hoger onderwijs te behalen. Ook wie al zonder hoger diploma aan het werk is en zich wil vervolmaken kan in die opleidingen terecht. Om die reden worden de graduaatsopleidingen vanaf 2019 de derde toegangspoort tot het hoger onderwijs, met een attractief en laagdrempelig aanbod. De cursisten worden studenten en krijgen dan ook toegang tot studietoelagen en studentenvoorzieningen. Daarvoor maken we bijna 12 miljoen vrij en voorzien we extra middelen voor iedere nieuwe student.”

Overdrachtsmaatregelen lerarenopleidingen

Vanaf 2019-2020 zullen de hogescholen en de universiteiten instaan voor alle lerarenopleidingen, die dan allemaal bachelor- en masteropleidingen worden. In het voorontwerp van decreet over de graduaatsopleidingen worden ook een aantal maatregelen genomen ter voorbereiding van de hervorming van de lerarenopleiding. Dat is nodig omdat dezelfde instellingen en personeelsleden betrokken zijn in de beide hervormingen en er voor hen tijdig een duidelijk pad moet worden uitgestippeld.

Inhoudelijke versterking vraagt sterke engagementen van het veld. Met alle hogescholen en universiteiten samen worden overeenkomsten uitgewerkt zodat Vlaanderenbreed de lerarenopleidingen worden versterkt op vlak van diversiteit, klasmanagement, vakdidactiek, taalintensief lesgeven, grootstedelijke problematiek.

 

De hervorming van de lerarenopleiding gaat over inhoud én structuur. Zoals al aangegeven in de conceptnota verdient een sterke lerarenopleiding een sterke plaats in het opleidingslandschap. Het is de bedoeling om na de vakantie de volledige hervorming op de regeringstafel te brengen. 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream