26 Janvier 2015

Minister Crevits en minister Bussemaker willen Vlaamse-Nederlandse samenwerking onderwijs versterken

 

 

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits en haar Nederlandse college Jet Bussemaker hebben vandaag overlegd over de mogelijke effecten van de nieuwe Nederlandse wetgeving over studiefinanciering (wet studievoorschot – 21/01/2015) op het aantal Nederlandse studenten die in Vlaanderen komen studeren.

 

Beide ministers hechten groot belang aan internationale studentenmobiliteit en wensen open hoger onderwijs. Vlaanderen en Nederland zullen ook initiatieven nemen om in de toekomst motivatie en oriëntatie een belangrijke rol te geven bij de studiekeuze en de toelating tot het hoger onderwijs. Minister Bussemaker heeft laten verstaan dat de aangekondigde wijzigingen in de Nederlandse wetgeving geen aanleiding zullen geven tot grote verschuivingen in de mobiliteit van studenten in Vlaanderen en Nederland.

 

Naar aanleiding van het overleg van vandaag hebben de onderwijsministers afgesproken om tot een ruimer afsprakenkader op het vlak van onderwijs tussen Vlaanderen en Nederland te komen. 

 

Het oude ‘herenakkoord’ van de ministers Coens en Ritzen dateert uit 1991 en is dringend aan een actualisering toe: een ‘damesakkoord’.  Crevits en Bussemaker willen hiervan tegen Pasen werk maken.

 

In het kader van dit ‘damesakkoord’ is het de bedoeling :

 

 

    • De leerlingen- en studentenstromen op alle onderwijsniveaus en –vormen in kaart te brengen en te blijven monitoren.

 

    • Wederzijdse mobiliteit aan te moedigen en goed inhoudelijk te omkaderen, in het hoger onderwijs maar ook in het secundair onderwijs, op het vlak van werkplekleren, in het kader van de lerarenopleiding.

 

    • Ervaringen te delen op het vlak van studieoriëntering en instroommaatregelen, studiefinanciering en onthaal van buitenlandse studenten.

 

    • Het engagement te nemen om elkaar wederzijds proactief te informeren over beleidsbeslissingen die mogelijk een impact kunnen hebben op de studentenmobiliteit.

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream