7 Mai 2017

Nieuwe stap voor HBO5 naar 3de toegangspoort hoger onderwijs

 

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is een nieuwe stap gezet om HBO5, dat is het hoger beroepsonderwijs, uit te bouwen tot de 3de toegangspoort voor het hoger onderwijs. De Vlaamse Regering heeft het ontwerp van besluit voor een nieuw kwaliteitskader goedgekeurd. In Vlaanderen volgen ongeveer 14.000 cursisten een HBO5-opleiding.

Eind vorig jaar keurde de Vlaamse Regering de hervorming van HBO5, het Hoger Beroepsonderwijs, goed. HBO5 wordt vanaf het academiejaar 2019-2020 een volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs. HBO5-opleidingen staan in voor de voorbereiding op de uitoefening van een beroep en duren ongeveer 2 jaar.

Het aanbod dat nu in de Centra voor Volwassenenonderwijs bestaat, krijgt een plaats naast de professionele en de academische bachelors. Zo wordt HBO5 een 3de en extra toegangspoort tot hoger onderwijs. Een belangrijke groep jongeren krijgt zo uitzicht op een aantrekkelijke en ambitieuze studiekeuze. Dat houdt ook in dat die groep studenten ook zullen kunnen rekenen op studietoelagen en studentenvoorzieningen.

Om dit te realiseren wordt er een nieuw kwaliteitskader uitgewerkt. De opleidingen moeten een ‘toets nieuwe opleiding’ doorlopen. De opleidingen zullen zoals de bachelor- en de masteropleidingen beoordeeld worden door de NVAO, dat is de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Het kader voor die ‘toets nieuwe opleiding’ is vandaag definitief goedgekeurd met de nodige aandacht voor de onderwijsinhoud, het onderwijsproces, materiële voorzieningen, kwaliteit personeel en interne kwaliteitszorg. Een onafhankelijke en deskundige commissie zal dan oordelen of de opleiding voldoet aan de kwaliteitscriteria.

HBO5-opleidingen worden nu aangeboden in 29 Centra voor Volwassenenonderwijs, verspreid over heel Vlaanderen. Er zijn ongeveer 14.000 cursisten en om en bij de 2000 personeelsleden. Vooral de opleidingen handelswetenschappen en bedrijfskunde, sociaal-agogisch werk en industriële wetenschappen en technologie kennen grote interesse.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: Tegen 2019 bouwen we het HBO5 uit tot een volwaardige 3de toegangspoort voor het hoger onderwijs, naast de professionele en de academische bachelors. De komende jaren krijgen de bestaande HBO5-opleidingen, die nu gezamenlijk worden aangeboden door de CVO’s en de hogescholen, een inhoudelijke update. Dat gebeurt via omvormingsdossiers, waarvoor we nu ook het kwaliteitskader hebben bekrachtigd dat de NVAO zal hanteren. Dat kader is alvast goed afgestemd op vergelijkbare kaders die we al kennen voor bachelor- en masteropleidingen. Met de omvorming democratiseren we ons hoger onderwijs en bieden we een krachtig antwoord op een reële vraag naar hooggeschoolde beroepsprofielen.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream