15 Décembre 2017

Vernieuwd toelatingsexamen arts tandarts in 2018

 

Op  dinsdag 3 en woensdag 4 juli 2018 vinden de toelatingsexamens voor de opleidingen arts en tandarts plaats in Brussels Expo. De Vlaamse Regering heeft de organisatie van de nieuwe toelatingsexamens op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits goedgekeurd. Zowel de vorm als de inhoud van het examen veranderen en er gaat meer aandacht naar de voorbereiding in functie van optimale kansen voor iedereen. Deze hervorming is tot stand gekomen na een uitgebreide consultatieronde.

Volgend jaar zit het toelatingsexamen arts-tandarts in een nieuw jasje. Na 20 jaar komt er een nieuwe formule. Dat is nodig omdat het aantal kandidaten voor het examen in de loop van de jaren steeg tot meer dan 6.000 en het examen telkens moeilijker werd om de instroom in de opleiding te beperken in verhouding tot de begrensde toegang tot het beroep (de federale contingentering). Voor volgend jaar gaat het om 1102 artsen en 135 tandartsen.  Het nieuwe examen arts zal plaats vinden op 3 juli 2018, dat van tandarts op 4 juli 2018 in Brussels Expo.

Nieuwe vorm en inhoud

De nieuwe vergelijkende formule is transparanter. Vooraf wordt vastgelegd hoeveel studenten er aan de studies arts en tandarts kunnen beginnen. De deelnemers zullen een examen afleggen dat beter aansluit bij het secundair onderwijs en de selectie van de kandidaten gebeurt op basis van een rangschikking op scores.

Niet enkel de vorm verandert, ook de inhoud van het toelatingsexamen. Het eerste deel van het examen omvat wiskunde en wetenschappen, het tweede deel toetst onder meer hoe je als arts of tandarts moet omgaan met conflicten, luistervaardigheid, empathie, analyseren en redeneren. Voor beide onderdelen worden er 40 vragen gesteld, en voor beide moeten kandidaten slagen om in aanmerking te komen voor de selectie. Wiskunde en wetenschappen komen ’s ochtends aan bod. De generieke competenties ’s namiddags.

Studenten die beroep aantekenen tegen de uitslag zullen door de timing van het examen nog vóór de start van het academiejaar uitsluitsel krijgen, waar in het verleden procedures vaak pas later konden worden afgehandeld.

Voorbereiding

Er gaat meer aandacht naar een kwaliteitsvolle voorbereiding  in functie van optimale kansen voor iedereen.

-        De examenvragen staan na afloop van het examen online.

-        Alle voorbereidingsinitiatieven staan sinds kort gebundeld op de website van het toelatingsexamen (http://toelatingsexamenartstandarts.be).

-        Binnenkort brengt minister Crevits universiteiten, studenten, scholieren en leraren samen om afspraken te maken over wie in de toekomst welke voorbereidingsinitiatieven neemt en waar trajecten beter op elkaar afgestemd kunnen worden (bv. voorbereidingssessie door leraren secundair onderwijs, pakketten die de universiteiten ter beschikking stellen, initiatieven die studenten zelf nemen…).

 

Evaluatie

Na de eerste editie van het vernieuwde toelatingsexamen in 2018 volgt er snel een evaluatie. Daarbij zullen onder meer de ervaringen van de deelnemers en de timing van de examens aan bod komen. Nu is vastgelegd dat het examen in de eerste helft van juli plaats moet vinden. Ook de invulling van het aantal kandidaten dat met de studies kan beginnen zal nauwgezet geëvalueerd worden. De doelstelling blijft immers dat Vlaamse afgestudeerden zeker zijn van de toegang tot het beroep van arts en tandarts, binnen de aantallen die de federale overheid daarvoor vastlegt.

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Na een uitgebreide consultatieronde staan we klaar om het vernieuwde toelatingsexamen arts-tandarts volgend jaar in te voeren. We besteden op uitdrukkelijke vraag van de studenten heel wat aandacht aan een goede voorbereiding zodat iedereen optimaal zijn of haar kansen kan benutten. Op een zorgzame manier hebben we aan de vorm en de inhoud van het examen gesleuteld. Dat was nodig 20 jaar na de invoering van het toelatingsexamen.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter