Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits maakt 200.000 euro vrij om polarisering en radicalisering tegen te gaan. Scholen werken nu al hard aan een warm en veilig schoolklimaat waarin elk kind zich goed voelt en kan ontplooien. Toch worden ook zij geconfronteerd met een samenleving waarin verschillen worden uitvergroot, het wij-zij denken wordt versterkt en waar kwetsbare jongeren vroegtijdig het schoolverlaten. Daarom wil minister Crevits via projectsubsidies organisaties ondersteunen die leerlingen, leerkrachten en directies versterken om hiermee om te gaan. Er zijn een kleine 100 projecten ingediend waaruit nu een keuze zal worden gemaakt.

De Vlaamse Regering gaat voor een inclusieve samenleving gebaseerd op democratisch burgerschap en respect voor diversiteit. Ook onderwijs gaat hier resoluut voor. Dagdagelijks werken directies, leerkrachten en leerlingen samen aan het creëren van een warm schoolklimaat waar elk talent telt en de nodige kansen krijgt. Toch worden ook zij geconfronteerd met een samenleving waarin verschillen worden uitvergroot en waar kwetsbare jongeren vroegtijdig het schoolverlaten of radicaliseren. Daarom lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits twee subsidieoproepen van telkens 100.000 euro. Organisaties, waaronder ook scholen of vzw’s, konden hierop intekenen. Het kan bijvoorbeeld gaan over vormingen aan scholen over polarisatie of het werken met rolmodellen. Er werden bijna 100 projecten ingediend waaruit nu een keuze zal worden gemaakt.

Oproep 1 gaat over het versterken van de positie van kwetsbare jongeren ter bevordering van een positieve schoolloopbaan en ter voorkoming van negatieve uitkomsten zoals schooluitval, jeugdcriminaliteit en radicalisering.

Oproep 2 zijn subsidies voor de preventie van polarisering op school en bij uitbreiding het managen van moeilijke gesprekken en klassituaties.

De oproepen passen in een breed actieplan om radicalisering te vermijden en polarisering tegen te gaan. Hiervoor werden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verschillende initiatieven genomen. Zo kwam er een centraal aanspreekpunt voor scholen en de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Het aanspreekpunt dat al ruim 1000 keer is geraadpleegd, beantwoordt vragen over radicalisering, hoe je als school met de leerlingen in debat kan gaan of waar je terecht kan voor gespecialiseerde ondersteuning. Er is het netwerk van islamexperten en er werd ook gezorgd dat elke school een aanspreekpunt bij de politie heeft waar ze terecht kunnen indien er onrustwekkende signalen zijn. Deze week verscheen er bovendien een E-book over crisiscommunicatie voor scholen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Onze scholen werken nu al hard aan een warm en veilig schoolklimaat waarin elk kind zich goed voelt en kansen krijgt om talenten te ontwikkelen. Maar ook zij worden geconfronteerd met een samenleving waarin verschillen worden uitvergroot, het wij-zij denken wordt versterkt en waar kwetsbare jongeren vroegtijdig het schoolverlaten of zich afzetten tegen de maatschappij. Onderwijs heeft een belangrijke preventieve opdracht als het over radicalisering en polarisering gaat. Om scholen, directies, leerkrachten en leerlingen te versterken om hier mee om te gaan, voorzien we in 200.000 euro.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.