Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits kent 200.000 euro toe aan acht projecten om kwetsbare jongeren te versterken en polarisering en radicalisering tegen te gaan. Werken aan een warm en veilig schoolklimaat waarin elke leerling zich goed voelt en optimaal kan ontplooien, is een van de kerntaken van onze Vlaamse scholen. In een samenleving waarin verschillen vaak worden uitvergroot maar ook nog te veel kwetsbare jongeren vroegtijdig afhaken op school, is deze rol nog belangrijker. Daarom lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een projectoproep om leerlingen, leraren en directies te versterken in hun strijd tegen polarisering en radicalisering en kwetsbare leerlingen te versterken. Acht organisaties krijgen nu financiële steun zodat ze na de paasvakantie aan de slag kunnen gaan.

De Vlaamse Regering kiest voor een inclusieve samenleving waar democratisch burgerschap en respect voor diversiteit centraal staan. Onderwijs speelt daarbij een grote rol. Dagelijks werken directies, leraren en leerlingen samen aan het creëren van een warm schoolklimaat waar elk talent telt en iedereen de nodige kansen krijgt. Toch worden ook zij geconfronteerd met een samenleving waarin verschillen worden uitvergroot en waar kwetsbare jongeren vaak vroegtijdig de school verlaten of radicaliseren. Daarom lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits twee subsidieoproepen van telkens 100.000 euro. Organisaties, waaronder ook scholen of vzw’s, konden hierop intekenen. Acht organisaties krijgen nu financiële steun om aan de slag te gaan.

Geselecteerde projecten die werken rond radicalisering

De eerste oproep ging over projecten om de positie van kwetsbare jongeren te versterken, een positieve schoolloopbaan te bevorderen en schooluitval, jeugdcriminaliteit en radicalisering te voorkomen.

  1. Antwerpen. vzw Platform Allochtone Jeugdwerkingen. 30.000 euro voor het project ‘Swap Point’. Met dit project krijgen kwetsbare leerlingen en studenten letterlijk een ruimte waar ze terecht kunnen voor studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding, workshops en advies op maat van hun leernoden. Studenten worden ingeschakeld om de leerlingen te begeleiden. Het hebben van een ruimte waar jongeren rustig kunnen studeren is niet voor alle leerlingen evident. Vrijwilligers nemen deel aan dit project. Er worden ook activiteiten georganiseerd met rolmodellen of er worden motivatiesprekers uitgenodigd om hun onderwijs en loopbaanparcours te delen met leerlingen en studenten.
  2. Antwerpen. Karel de Grote Hogeschool. 17.242 euro voor het project ‘Kies Hoger’. Een project waar men de instroom van scholieren met migratieachtergrond in het hoger onderwijs wil ondersteunen door de versterking van de studiekeuze tijdens het (voor)laatste jaar secundair onderwijs. De doelgroep bestaat uit Antwerpse jongeren in de derde graad van het secundair onderwijs en hun studiekeuzebegeleiders. Via workshops zullen jongeren ondersteuning krijgen in het ontdekken van hun talenten en het maken van de juiste studiekeuze.
  3. Gent. 25.000 euro voor het burgerproject Uilenspel. Deze vzw ondersteunt kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar bij schoolse taken om zo later verlies van motivatie en schooluitval te voorkomen. Vrijwilligers gaan tijdens het schooljaar minstens één keer per week langs bij het gezin en de kinderen om hen te begeleiden bij hun taken. Ouders krijgen ook ondersteuning bij het oudercontact of een bezoek aan de bibliotheek. Met dit project wil Uilenspiegel haar werking uitbreiden naar nieuwe buurten in Gent en de werking professionaliseren door de uitbouw van een coaching traject voor nieuwe vrijwilligers. Het is een mooi voorbeeld van een veelbelovend burgerinitiatief. Het zijn mensen uit de buurt die die huiswerkbegeleiding als vrijwilliger op zich nemen. Op die manier wordt ook aan het samenleven in de buurt gewerkt.
  4. Vilvoorde. 20.000 euro voor 1001 Schakels. 1001 Schakels begeleidt jongeren in groep en individueel voor verschillende schoolvakken. In het licht van het groot aantal vertrekkers naar Syrië vanuit Vilvoorde hebben een aantal moeders het initiatief genomen om huiswerkbegeleiding op te starten om kwetsbare jongeren te versterken en weerbaarder te maken. Naast huiswerkbegeleiding worden er lezingen georganiseerd waar jongeren zelf het woord nemen en er staat een jongerencoach ter beschikking van jongeren die schoolmoe zijn, problemen hebben op school of om een andere reden niet goed presteren. Met de middelen kan het aanbod voor alle jongeren verzekerd worden en kan de werking van coaching en huiswerkbegeleiding verder geprofessionaliseerd worden. Positief is dat ouders in dit hele traject worden betrokken.
  5. Kortrijk. 3000 euro voor Athena Drie Hofsteden. Het project Talenten en Beroepen is bedoeld voor anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar. Via wekelijkse workshops maken leerlingen kennis met een lokaal bedrijf uit de buurt, met de bakker, de slager en leren zo ontdekken waar hun talenten liggen. Hun leerkansen worden verhoogd en er gaat aandacht naar de juiste studiekeuze. Dat kan bijvoorbeeld het nieuwe duaal leren zijn. Het betrekken van de buurt en de vervolgschoolcoaches is een belangrijk pluspunt en bevordert de integratie.

 

Oproep 2 betrof subsidies voor de preventie van polarisering op school en het managen van moeilijke gesprekken en klassituaties.

  1. Brussel. Erasmus+. 77.000 euro voor het project Verbindende dialoog in de klas. Democratische Dialoog is een project binnen het Kenniscentrum Urban Coaching & Education van de hogeschool Erasmus in Brussel. De hogeschool werkt rond culturele verschillen op school en de grootstedelijke uitdagingen. Het doel is om docenten en studenten binnen de lerarenopleiding en leraren op school op te leiden tot dialoogcoaches die met polarisering kunnen omgaan. De ambitie is om een trainingsproject op te zetten voor docenten, een leerlijn te ontwikkelen binnen alle lerarenopleidingen en een online toolkit te maken.
  2. Genk. 12.000 euro voor AIF+ met het project Mind Changers. Deze organisatie organiseerde tijdens de zomermaanden van 2017 het project Caravan Refugee waarbij vluchtelingen in contact werden gebracht met bezoekers van zomermarkten en evenementen. In het verlengde hiervan werden dialoogmomenten georganiseerd waarbij vluchtelingen aan een groep mensen hun verhaal vertelden en in dialoog gingen. Om dit project uit te werken wil men nu inzetten op de organisatie van dergelijke dialoogmomenten binnen onderwijs om te komen tot een positieve beeldvorming rond vluchtelingen. Daarnaast is er een tastbaar resultaat in de vorm van een verhalenboek waarin verhalen van vluchtelingen en vrijwilligers worden meegenomen. Dat verhalenboek kan ondersteunend materiaal zijn voor leraren die verder rond dit thema aan de slag willen gaan. Positief is ook de samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen dat vluchtelingen coacht om toelichtingen te geven.
  3. Brugge. 19.000 euro voor Spoor Brugge met het project Herstelcirkels. In het najaar 2017 hebben zich enkele gewelddadige incidenten voorgedaan met jongeren uit de stationsbuurt in Brugge. Om tegemoet te komen aan de vraag naar schoolondersteuning om met dit soort conflicten om te gaan zal Spoor Brugge 50 leraren uit het secundair onderwijs opleiden om om te gaan met polarisering en het managen van moeilijke gesprekken en klassituaties. De leraren kunnen hun opgedane kennis daarna doorgeven aan collega’s. De stad Brugge zorgt voor ondersteuning vanuit de dienst preventie.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Onderwijs heeft een belangrijke preventieve opdracht als het over radicalisering en polarisering gaat. Tal van scholen en organisaties uit het middenveld willen kwetsbare jongeren en schoolteams versterken op het vlak van goede studiekeuze, huiswerkbegeleiding, talentontwikkeling en het managen van moeilijke klassituaties. We kennen 200.000 euro toe aan 8 veelbelovende projecten die ook ouders, buurtbewoners en vrijwilligers uit de lokale gemeenschap meetrekken in het bad. Op termijn moeten deze sterke initiatieven hun expertise onderling delen en doorgeven aan het onderwijsveld.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.