Terwijl de regering het begrotingsgat probeert dicht te rijden, ziet het Internationaal Monetair Fonds (IMF) simpele oplossingen: België kan 13,7 miljard besparen, vooral in de sociale zekerheid en het onderwijs.

Het lijkt wel het Colombus-ei van het IMF. In een 47 pagina's tellende studie over ons land, die De Tijd als eerste kon inkijken, suggereert het Muntfonds alvast wonderoplossingen voor het gat in de Belgische begroting.

België zou maar liefst 13,7 miljard euro kunnen besparen in de sociale zekerheid zonder dat het echt pijn doet. Of beter: die drastische besparing hoeft de sociale ongelijkheid niet in de hand te werken. Dat gigantische bedrag zou meteen het bruto binnenlands product met 3,25 procent kunnen verlagen. Dat alles vertrekkend van de gedachte dat de (sociale) overheidsuitgaven efficiënter kunnen worden besteed en het terugschroeven van de overheidsuitgaven “moeilijk zal zijn zonder diepere structurele hervormingen.”

In ons land zijn heel wat sociale uitgaven niet afhankelijk van het inkomen van de begunstigden, of toch minder dan elders in Europa. Bijvoorbeeld de kinderbijslag, al krijgen armere gezinnen wel een toegift. De herverdeling van die sociale uitgaven opkrikken tot het Europese gemiddelde, is volgens het Internationaal Monetair Fonds dan ook aangewezen. Door de kinderbijslag en andere sociale uitkeringen te verlagen voor gezinnen met een behoorlijk inkomen en op te trekken voor armere gezinnen, zou de sociale ongelijkheid dus al zeker niet worden aangewakkerd.

In een hele rist voorstellen ziet het IMF nog andere inspanningen mogelijk. Het zwaait daarbij met statistieken die aantonen waar België uit de band springt. Zo hekelt het IMF dat België van alle OESO-landen het meeste uitgeeft aan vervroegde pensionering. Ons land zou ook het gebruik van generische geneesmiddelen moeten verplichten, de subsidies aan bedrijven moeten afbouwen en zieken en invaliden strenger moeten controleren.

Het IMF ziet in België ook een veel te genereuze situatie voor de leerkrachten. Die staan in ons land in het lager en secundair onderwijs in beduidend kleinere klasjes dan in de ons omringende landen. Terwijl in de rest van Europa de uitgaven voor onderwijs gemiddeld 0,2% zijn gedaald, stegen die in België met 0,3%.

Het kabinet van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) is het alvast niet eens. “Vlaanderen scoort zeer goed op het vlak van onderwijs. Dit is onze unieke grondstof. Leraren maken ons onderwijs. We hebben zeker geen leerkrachten te veel.” Het IMF geeft volgens Crevits enkel Belgische cijfers. “In Vlaanderen hebben we iets minder leerkrachten in verhouding tot het aantal leerlingen. In het kleuteronderwijs zitten we boven het OESO-gemiddelde.”

N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover ziet in het rapport het “zoveelste expertenadvies” dat België oproept zwaar te knippen in de overheidsuitgaven. “Hopelijk worden deze adviezen niet in de wind geslagen”, zegt hij.

Paul Verbraeken

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Concentra. Alle rechten voorbehouden

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.