Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits werd het decreet over de modernisering van het secundair onderwijs vandaag goedgekeurd in de commissie Onderwijs in het Vlaams parlement. Daarmee zit de modernisering in de laatste rechte lijn naar de plenaire zitting van het Vlaams parlement waar het decreet later deze maand definitief goedgekeurd moet worden. Deze modernisering geeft de Vlaamse scholen de mogelijkheid een hedendaags secundair onderwijs uit te tekenen op basis van hun eigen pedagogisch project. Leerlingen en ouders krijgen dankzij deze modernisering een duidelijk zicht op de schoolloopbanen van de toekomst en de perspectieven die deze hen bieden. Op die manier bouwen we verder aan het best mogelijke onderwijs voor elke leerlinge op basis van zijn talenten, mogelijkheden en interesses. 

De Vlaamse regering keurde in juni 2013 het ‘Masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs’ goed. Dat masterplan zette de lijnen uit voor het secundair onderwijs van de toekomst. Bij de start van deze Vlaamse regering werd dat plan bekrachtigd in het Vlaams regeerakkoord en uitgewerkt in meer dan 70 maatregelen ter versterking van ons onderwijs. Veel van die maatregelen zijn de laatste jaren al ingevoerd: het STEM-actieplan, een actieplan schooluitval, proefprojecten duaal leren, inclusief onderwijs voor kinderen met een specifieke leerbehoefte en ga zo maar verder, allemaal elementen om ons onderwijs verder te versterken. Met de goedkeuring van het decreet Modernisering Secundair wordt nu ook het laatste cruciale puzzelstuk gelegd.

Een brede algemene vorming, rijke differentiatie en goede oriëntering

Met deze modernisering zorgen we voor een brede algemene vorming én mogelijkheden tot differentiatie voor elke leerling. We zetten ook hier al in op een goede studieoriëntering. Zo komt er in het tweede jaar in de A-stroom 1 uur en in de B-stroom maar liefst 4 uur basisvorming bij. Bovendien wordt deze basisvorming inhoudelijk versterkt door in de nieuwe eindtermen ook een minimumlat vast te leggen waar elke leerling individueel over moet, de zogenaamde basisgeletterdheid. Elke school zal in het eerste jaar ook 5 uur differentiatie aanbieden. Zo krijgen leerlingen de kans om op zoek te gaan naar hun talenten en interesses en zo hun studieloopbaan nog beter vorm te geven. Leerlingen die het wat moeilijker hebben, kunnen deze uren ook gebruiken om bepaalde vakken verder bij te schaven.

In het tweede jaar duiken naast de versterkte basisvorming en de uren voor differentiatie basisopties op, die scholen vrij kunnen programmeren. Basisopties zijn studieopties die een leerling maakt in het tweede jaar van de eerste graad. Leerlingen proeven op die manier al eens van een bepaalde studierichting zonder dat die bepalend is voor hun verdere studieloopbaan. Deze basisopties geven de leerlingen de kans om een bepaald interessegebied verder uit te diepen. Als je in het tweede jaar bijvoorbeeld kiest voor ‘Voeding en Horeca’ kan je al eens proeven van die specifieke opleiding, maar dat betekent niet dat je ook na het tweede jaar verplicht een hotelopleiding moet volgen. Door de extra algemene vorming en de uren differentiatie geven we de leerlingen voldoende ruimte en vrijheid om ook na het tweede jaar nog andere keuzes te maken.

Ook met het schrappen van het B-attest op het einde van het eerste jaar, en de invoering van een A-attest met remediëring, zetten we in op een bewuste en goede studieoriëntering. Daardoor houden we leerlingen langer aan boord en blijven meerdere opties mogelijk. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld meerdere tekorten, is het wel mogelijk om na overleg van de klassenraad een bepaalde basisoptie uit te sluiten. Een leerling gemotiveerd bijsturen in functie van een toekomstgerichte keuze vanaf de tweede graad wordt op die manier in de opdracht van de klassenraad verankerd.

Het nieuwe studieaanbod

In de tweede en derde graad komt er een nieuw studieaanbod, de zogenaamde matrix. Voortaan kunnen leerlingen in één oogopslag duidelijk zien wat de verschillende studierichtingen zijn.  Dit schema biedt op een heldere manier zicht op de studierichtingen die scholen kunnen aanbieden en het einddoel waartoe zij opleiden. Ga je als leerling in de 2e graad voor ‘Biotechnische wetenschappen’, dan zie je in het schema dat je kiest voor een studierichting die je grondig zal voorbereiden op het hoger onderwijs. ‘Plant-, dier- en milieutechnieken’ geeft dan weer twee opties: na je secundair doorgaan in het hoger onderwijs of meteen kiezen voor de arbeidsmarkt. ‘Groenvoorziening en -decoratie’ is dan weer zuiver arbeidsmarktgericht.

Alle bestaande studierichtingen werden grondig gescreend en geëvalueerd. Op basis van die screening en uitgebreid overleg met het veld werd vervolgens een nieuw studieaanbod samengesteld en tabel die het voor scholen eenvoudiger moet maken om van hun huidige studierichtingen naar een nieuw aanbod te evolueren. In de tabel zien we bijvoorbeeld dat scholen met ‘Kantoor’ in de 3e graad deze studierichting kunnen omvormen tot ‘Onthaal, organisatie en sales’ en van ‘Handel’ ‘Bedrijfswetenschappen’ kunnen maken. ‘Industriële Wetenschappen’ in de 2e graad wordt dan weer ‘Technologische Wetenschappen’.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met deze goedkeuring zitten we in de laatste rechte lijn. Onze scholen kunnen volop aan de slag gaan met de kansen die dit nieuwe decreet biedt. Een brede algemene vorming, rijke differentiatie en goede oriëntering moeten elke leerling in de toekomst het best mogelijke secundair onderwijs garanderen op maat van zijn interesses, talenten en mogelijkheden. Leerlingen die in juni de poort van de lagere school achter zich dichtklappen, kunnen meteen inschatten hoe hun leertraject er de komende jaren kan uitzien.”

bijlage-matrix-so-0.pdf

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.