Uit een onderzoek van de universiteiten blijkt dat er in Halle op termijn 310 plaatsen in het lager onderwijs en 832 plaatsen in het secundair onderwijs tekort zullen zijn.

De KU Leuven en de Vrije Universiteit Brussel voerden voor het eerst een gedetailleerd onderzoek naar de huidige beschikbare plaatsen voor leerlingen in de Vlaamse klassen en de toekomstige capaciteit in de scholen. Het resultaat drukt enkele steden en gemeenten nog meer met de neus op de feiten. Uit het onderzoek blijkt dat de groei van het aantal leerlingen in het basisonderwijs vanaf het schooljaar 2017-2018 zal stabiliseren. In het secundair onderwijs blijft het aantal leerlingen echter fors groeien tot het schooljaar 2025-2026. Volgens het onderzoek blijkt dat er tegen 2020 in Halle 310 plaatsen in de lagere scholen tekort zullen zijn. Meer dan driehonderd Halse kinderen zullen dus niet naar een Halse school kunnen gaan. In de secundaire scholen is de situatie nog nijpender. Tegen 2020 zullen 832 leerlingen geen plaats hebben in een Halse school. Het ziet er dus naar uit dat het zogenaamde kamperen aan de lagere scholen (om kinderen tijdig in te schrijven) ook bij de secundaire scholen zal gebeuren. In Halle was die trend enkele maanden geleden al zichtbaar, toen voor het eerst ouders kampeerden voor de poort van het Heilig Hart&College in Halle.

Inmiddels werden de capaciteitsproblemen van Halle erkend door de Vlaamse overheid, die extra middelen ter beschikking stelt om de capaciteit uit te breiden. Zo komt er voor de lagere scholen een uitbreiding in de Buiteling, in het Heilig Hart&College en in de Leerboom. Of er nog een extra school in de Sint-Rochuswijk komt, is nog niet zeker. Voor het tekort in de secundaire scholen werden momenteel nog geen maatregelen genomen.

"Voor het eerst beschikken we over gedetailleerde prognoses van leerlingenaantallen en het aanbod van scholen", zegt Hilde Crevits, minister van Onderwijs. "Het geeft aan waar we ons beleid moeten bijsturen. Zo moeten we de scholenbouw gerichter aanpakken en misschien ook huursubsidies en de multi-inzetbaarheid van schoolgebouwen promoten." (idh)

INGRID DEPRAETERE

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Corelio. Alle rechten voorbehouden

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.