1 op 4 leerlingen in het basisonderwijs krijgt schooltoelage 20 februari 2019

 
1 op 4 leerlingen in het basisonderwijs krijgt schooltoelage
Move your mouse over image
In het schooljaar 2017-2018 kreeg 1 op de 4 leerlingen in het basisonderwijs een schooltoelage. In 2013-2014 was dit nog 1 op de 5. Dat blijkt uit cijfers van Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits. De stijging is vooral het gevolg van de automatisering en vereenvoudiging van de aanvragen. Dat zorgt ervoor dat wie recht heeft op een schooltoelage deze nu ook krijgt. Lees meer
 
 

Wie goed scoort op de ijkingstoets burgerlijk ingenieur (architect), heeft goede slaagkansen tijdens de studieloopbaan 19 februari 2019

 
Wie goed scoort op de ijkingstoets burgerlijk ingenieur (architect), heeft goede slaagkansen tijdens de studieloopbaan
Move your mouse over image
Een goede score op de ijkingstoets burgerlijk ingenieur (architect) heeft een voorspellende waarde voor het verdere studiesucces. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) dat vandaag door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bekend wordt gemaakt. Meer dan drie kwart van de studenten in spe die een hoge score halen op de ijkingstoets slaagt na het eerste jaar burgerlijk ingenieur en haalt binnen drie jaar het bachelordiploma. Daarnaast werden ook de resultaten van de eerste editie van de verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de bachelors burgerlijk ingenieur en burgerlijke ingenieur architect onderzocht. 1.158 leerlingen uit het 6de jaar secundair onderwijs namen in 2018 deel aan de proef voor burgerlijk ingenieur en 273 aan de proef voor burgerlijk ingenieur architect. Uit deelname blijkt dat de sociaaleconomische status van de student geen invloed heeft op de resultaten om met de opleiding te starten. Deelnemers geven aan dat de score hen aanzet om zelf meer inspanningen te leveren. Lees meer
 
 

81 Vlaamse scholen sluiten zonneleningen af 14 februari 2019

 
81 Vlaamse scholen sluiten zonneleningen af
Move your mouse over image
Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) en het GO! hebben tot eind 2018 al 81 aanvragen voor een zonnelening goedgekeurd. Dankzij die leningen komen er minstens 11.000 zonnepanelen op de schoolgebouwen in het gesubsidieerd en het officieel onderwijs in Vlaanderen. Dat blijkt uit het tweede voortgangsrapport over het Masterplan Scholenbouw dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vandaag voorstelt. Onderwijs investeert bijna 75 miljoen euro in klimaatmaatregelen. Lees meer
 
 

Cultuur op school: 183 scholen krijgen subsidies om hun creatieve projecten te realiseren 14 februari 2019

 
Cultuur op school: 183 scholen krijgen subsidies om hun creatieve projecten te realiseren
Move your mouse over image
Het maken van een muurschildering, een ecologisch verantwoorde wetenschapsopera of met je klas de opnamestudio induiken. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe scholen creatief aan de slag gaan met de subsidies in het kader van het dynamoPROJECT. 183 scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits meer dan 340.000 euro om zo’n creatief cultuurproject te realiseren. Deze projecten stimuleren de brede ontwikkeling van elke leerling en laten toe dat elke jongere, ongeacht de thuissituatie of sociaaleconomische achtergrond kan genieten van cultuur. Lees meer
 
 

9.500 dove en blinde leerlingen en leerlingen met motorische of mentale beperking krijgen zekerheid over ondersteuning 12 februari 2019

 
9.500 dove en blinde leerlingen en leerlingen met motorische of mentale beperking krijgen zekerheid over ondersteuning
Move your mouse over image
Scholen in het gewoon onderwijs die blinde en dove leerlingen en leerlingen met een motorische of mentale beperking begeleiden krijgen vanaf volgend schooljaar extra middelen voor elke extra leerling.  Het gaat om ongeveer 9500 leerlingen. De beslissing staat in het in het Onderwijsdecreet XXIX dat vandaag door de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits definitief werd goedgekeurd.  Scholen voor gewoon onderwijs zullen voor deze leerlingen ook samen met de ouders kunnen beslissen welke school buitengewoon onderwijs voor de ondersteuning zorgt. Daarmee wordt de positie van de ouders versterkt. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream