5 januari 2017

‘DATALOEP’: Nieuwe online toepassing over mobiliteit leerlingen

 

Waar gaan jongeren uit onze gemeente naar school? Waar wonen de jongeren die in onze gemeente school lopen? Gemeentebesturen, schoolbesturen en het brede publiek krijgen vanaf nu rechtstreeks antwoorden op die vragen via een nieuwe online toepassing op Dataloep. Dataloep is een project waarbij een schat aan gegevens over onderwijs gedeeld worden. Het delen van data is voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een prioriteit omdat ze relevant zijn voor het beleid.

In het voorjaar 2016 lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits het project “Dataloep”. Dit project stelt op een gebruiksvriendelijke manier gegevens over onderwijs ter beschikking op maat van de gebruiker. Onderwijs beschikt over een schat aan gegevens en voor minister Crevits is het een cruciale beleidsdoelstelling om die rijke bron aan informatie met scholen, met gemeentebesturen, met burgers te delen.

De eerste thema’s die aan bod kwamen, zijn de inschrijvingsaantallen van het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs.

Nieuw aanbod per gemeente over mobiliteit

Vanaf nu zijn er gegevens beschikbaar gesteld over de mobiliteit van leerlingen en de aantrekkingskracht van scholen per gemeente. Op een eenvoudige manier krijgt de gebruiker via tabellen, grafieken of kaarten antwoorden op vragen zoals: Waar gaan de leerlingen die in mijn gemeente wonen naar school? of Waar wonen de leerlingen die naar school gaan in mijn gemeente? Het gaat om gegevens over het kleuteronderwijs, het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Ook kan de gebruiker de evolutie over verschillende schooljaren raadplegen om na te gaan of er een stijging of een daling van leerlingen is.

Alle informatie is te vinden via :  http://dataloep-publiek.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=LP-Publiek%2FPubliek_AantrekkingMobiliteit.qvw&host=PubliekQVS%40cwv100163&anonymous=true

Dit is bijzonder nuttige informatie voor onder meer de lokale besturen. Zij kunnen ermee aan de slag in het kader van openbaar vervoer, verkeersveiligheid, de aantrekkelijkheid van het onderwijs, om slim samen te werken, om te zien of de investeringen in het gemeentelijk onderwijs voldoende renderen enz.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met de nieuwe Dataloep-toepassing delen we voortaan rechtstreeks een schat aan gegevens, zonder planlast. Gemeentebesturen, schoolbesturen en het brede publiek kunnen op een moderne, gebruiksvriendelijke manier data raadplegen over de mobiliteit van leerlingen en de aantrekkingskracht van het onderwijs in elke gemeente. Die rijke statistieken zijn nuttig voor het beleid en voor de kwaliteitszorg. Denk maar aan mobiliteit en verkeersveiligheid of de inrichting van de openbare ruimte. ”

In de toekomst zullen nog meer gegevens beschikbaar worden gesteld. De eerstvolgende stap zijn gegevens over inschrijvingen in het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenonderwijs.

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream