29 mei 2017

“Burgemeester én vader: uniek jaar beleefd”

 

TORHOUT. Op 1 juni is het precies een jaar geleden dat Vlaams minister Hilde Crevits titelvoerend burgemeester van Torhout is geworden in opvolging van Norbert De Cuyper, die na precies 25 jaar een punt achter zijn ambt heeft gezet. En dus is de 34-jarige Kristof Audenaert, die haar vervangt, al even lang waarnemend burgemeester. “Ik heb een uniek jaar beleefd”, blikt hij terug. “Naast burgemeester ben ik namelijk ook vader geworden.”

Kristof is getrouwd met An Segaert (31). Op 1 september hebben ze hun eerste kindje Arthur verwelkomd. Hun zoontje rondt straks bijgevolg de kaap van de negen maanden. Het gezin woont in de Lichterveldestraat, op een appartement nabij het postkantoor. Kristof, die master politieke en sociale wetenschappen is en aansluitend ook bedrijfseconomie heeft gestudeerd, werkt nog één dag op het kabinet van minister Hilde Crevits. “Dat zij titelvoerend burgemeester is, is voor mij een weldaad”, zegt hij. “Elke dinsdagochtend neemt ze samen met het College van Burgemeester en Schepenen het ontbijt en zet ze mee de bakens uit voor het beleid. Ik ben uiteindelijk nog jong in de politiek en ben blij dat ik op een politica met zoveel ervaring kan terugvallen. Bij moeilijke beslissingen kan ik bij haar terecht om wijze raad te vragen.”

Eigen zus Veerle getrouwd

De 34-jarige Kristof heeft na de overdracht een jaar geleden serieus moeten wennen aan zijn nieuwe politieke situatie. Alleen al dat veel mensen hem plots niet meer als Kristof aanspraken, maar als burgemeester voelde raar aan. “Toen ik in het begin burgemeester hoorde zeggen, keek ik verbaasd op of Norbert De Cuyper misschien in de buurt was”, lacht Kristof. “Ik besefte niet dat de mensen het tegen mij hadden. Na het voorbije jaar word ik trouwens veel meer herkend en aangesproken op straat. Ook de aanwezigheid op mijn zitdagen is serieus toegenomen. Op sommige momenten voel ik me net een huisarts die raadplegingen doet. Of een biechtvader. De mensen komen met hun problemen en bekommernissen bij me langs. Ze vertrouwen me dingen toe waarvan ze vinden dat ik ze moet weten. Plots krijg ik ook op het vlak van beleid met veel meer uiteenlopende zaken te maken. En daardoor kan ik voor mijn specifieke bevoegdheden lokale economie en stadsplanning minder in de diepte werken. Gelukkig ben ik op dat vlak goed omringd door de stedelijke projectcoördinator Thibaut Robyn. Ik ben blij met hem.”

Kristof is tevens verantwoordelijk voor burgerlijke stand, politie en veiligheid. “Dat eerste houdt in dat ik de huwelijken voor mijn rekening neem. Een mooie en dankbare taak. Het was speciaal toen ik in april mijn zus Veerle heb mogen trouwen. Dat zijn momenten die je niet vergeet.”

De waarnemende burgemeester zegt dat hij de bevoegdheid veiligheid onderschat heeft. “Alleen al toen er zich een tijdje geleden een grote elektriciteitspanne in Torhout voordeed, voelde ik de grote impact van het aspect veiligheid. We hebben toen trouwens even het rampenplan afgekondigd. Vroeger stond ik er niet bij stil dat er bij bepaalde activiteiten en beslissingen naar de veiligheid gekeken moet worden. Nu besef ik dat maar al te goed.”

Er hoeft geen tekeningetje bij dat het een druk jaar is geweest voor de jonge politicus. “Temeer omdat ik voor het eerst vader geworden ben. Mijn vrouw An, die mijn steun en toeverlaat is, heeft het ook druk. We moeten veel flexibiliteit aan de dag leggen om het allemaal geregeld te krijgen. Uiteraard ben ik super content met de kleine Arthur, maar hij vraagt zorg en aandacht. En dus heb ik het voorbije jaar meer dan eens het gevoel gehad dat ik niet leefde, maar gelééfd werd. En dan moet je me kennen, hé. Ik ben heel graag onder de mensen en kan op bijeenkomsten moeilijk op tijd naar huis. Laat ons zeggen dat ik weet wanneer ik vertrek, maar niet wanneer ik thuiskom. De aard van het beestje.” (lacht)

De minder mooie kanten van het burgemeesterschap? “Ik vervul dat ambt bijzonder graag, maar het frustreert me hoe traag sommige dossiers vooruitgaan, zelfs al doe je er keihard je best voor. Ik wist al wel dat je in de politiek geduld moet hebben, maar als burgemeester ondervind ik dat nog meer. Als dat me tot wanhoop drijft, dan is er gelukkig de kleine Arthur die me de zaken doet relativeren. Zijn lach maakt de problemen in een oogwenk veel kleiner. Ik vond het erg toen de hetze van de betaalde mandaten de politiek plots in een verkeerd daglicht stelde en dit in de meeste gevallen totaal ten onrechte. Maar gelukkig ondervind ik dagelijks appreciatie bij de Torhoutenaren en dat doet uiteraard deugd.”

Wat Kristof tegen de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zeker gerealiseerd wil zien? “Een concreet ontwerp voor de stadskernvernieuwing. Met de heraanleg van de Markt en een aantal centrumstraten. Binnenkort kunnen we de eerste plannen voorstellen en vanaf dan zijn we vertrokken voor wat een belangrijk project voor Torhout moet worden. Ik kijk ernaar uit.”

Of er naast de politiek en het gezin nog tijd voor hobby’s overblijft? “Vroeger ging ik graag fietsen, maar daar ben ik door tijdgebrek mee gestopt. Ik leg me nu toe op joggen. Ik lees ook graag en veel. Plus: babysitten als An er niet is.” 

Norbert De Cuyper is intussen een jaar burgemeester af en dat heeft heel wat aanpassing van de 74-jarige Wijnendalenaar gevergd. “Ik zie hem vooral nog als voorzitter van de gemeenteraad”, zegt Kristof. “En als ik voor een dossier uit het verleden uitleg nodig heb, hang ik bij hem aan de lijn.”

Door Johan Sabbe

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream