9 februari 2018

“Dialoog met de ouders voeren we op zachte manier”

 

ROESELARE. De tijd dat de kleuterklas een ‘bewaarschool’ was, ligt al jaren achter ons. Nu krijgen kleutertjes spelenderwijs een pak vaardigheden mee en dan is een voldoende grote aanwezigheid van doorslaggevend belang, beseffen ook Gerdi Casier en Els Foulon van de Spanjeschool. “Wij profileren onze school als een plek waar het hele gezin terecht kan. Dat verhoogt de betrokkenheid en verkleint de kans op te veel afwezigheden.”

Met een honderddertigtal kleuters aan boord draait de kleuterafdeling van de Spanjeschool langs de Vierwegstraat op volle toeren. In oktober 2017 werden de nieuwe gebouwen nog officieel geopend door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), maar ook het beleid zit meer dan op kruissnelheid.

Een van de grote speerpunten: ervoor zorgen dat alle kinderen dus ook de kleutertjes zo weinig mogelijk afwezig zijn. Een taak die zowel directeur Gerdi Casier (57) als coördinator kleuterzorg Els Foulon (39) zeer ter harte nemen.

Actief op zoek

“In 2006 werd het beleid rond kleuterparticipatie nog door de toenmalig onderwijsminister Frank Vandenbroucke in het leven geroepen en sindsdien zetten we daar fel op in”, klinkt het. “We dragen onze school dan ook naar buiten als een plek waar het hele gezin welkom is en zorgen ervoor dat de buurt weet dat hier een school te vinden is. Vroeger was het soms zoeken naar onze school, maar met onze nieuwe gebouwen vind je ons meteen. Een pluspunt.”

De Spanjeschool is actief in een welomlijnde regio binnen Roeselare en speurt daar actief naar de nieuw geboren kinderen. “Daarbij pakken we de zaken persoonlijk aan. We schrijven de ouders rechtstreeks aan en organiseren telkens in januari een algemeen infomoment waarbij we de school en onze hele werking uit de doeken doen. We willen immers actief deel uitmaken van de buurt en een ankerpunt zijn. En bij elk instapmoment telkens net na een schoolvakantie organiseren we tijdens de voorafgaande zaterdag een kennismakingsmoment. De drempel zo laag mogelijk houden, daar is het ons om te doen.”

‘Schoolpoortgesprek’

Dat het ook voor kleuters van groot belang is om zo vaak mogelijk aanwezig te zijn, beseffen Gerdi en Els maar al te goed. “Dat gebeurt in eerste instantie door een goeie band op te bouwen met de ouders, zo zullen de kleuters ook zelf zo weinig mogelijk afhaken. Want ook voor hen is elke schooldag van groot belang. We voeren daarom een open deurenbeleid. Ouders kunnen met alle mogelijke vragen bij ons terecht. We hebben ook een samenwerking met onze buren van de kinderopvang Hocus Pocus.”

Als Gerdi Casier en Els Foulon merken dat sommige kleuters toch net iets te vaak afwezig zijn, wordt er meteen ingegrepen. “In eerste instantie zoeken we contact met de ouders. Meestal gebeurt dat met het zogenaamde ‘schoolpoortgesprek’. Op een ongedwongen manier met hen praten om de situatie te leren kennen, lost vaak erg veel op. Maar als de afwezigheid blijft aanhouden, gaan we op huisbezoek. Niet ter controle, maar in het belang van de kleuter zelf. Door een gezin in zijn thuissituatie te leren kennen, krijg je een goed beeld van alle omstandigheden. We gaan trouwens altijd op een zachte manier in dialoog met de betrokken ouders. Zo bereik je meer.”

Sociale functie

Binnen de Spanjeschool komt deze problematiek zich slechts sporadisch op de proppen. “Momenteel volgen we drie kleutertjes van iets dichter op en vrijwel altijd kunnen we de afwezigheid terugdringen. Een bewijs dat onze aanpak werkt.”

Meestal zijn kinderen uit anderstalige gezinnen iets vatbaarder voor afwezigheid in de kleuterklas. “Dat heeft te maken met de cultuur”, legt Gerdi uit. “Voor hen is het normaal dat de mama zelf voor de kleuters zorgt. Dat is voor hen een normaal gegeven, maar wij onderschrijven het belang van de kleuterschool bij alle ouders. Kindjes die zelfs te laat aan de schooldag beginnen, ervaren een achterstand op vlak van taalontwikkeling en het groepsgevoel binnen de klas. Het is eenvoudig: aanwezigheid in de kleuterklas is op alle vlakken goed voor de ontwikkeling van het kind.”

“We mogen het belang van de sociale functie die een school speelt ook niet onderschatten. We maken een belangrijk onderdeel uit van het leven van veel gezinnen. Daarom staan we ook in nauw contact met alle mogelijke partners, zoals CLB en CAW. Zorgen en leren zijn nauw met elkaar verbonden. Wie geen goede zorg krijgt, kan moeilijker leren. Wij gaan voor de perfecte harmonie.”

Philippe Verhaest

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream