26 februari 2018

“Dit is een geleidelijke evolutie, geen revolutie”

 

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) legt er de nadruk op dat ze alle vertrouwen geeft aan scholen en CLB's. “Ik reken erop dat zij de beste keuzes maken in het belang van de leerling.”

“In Vlaanderen willen we het best mogelijke onderwijs voor elke leerling”, aldus de onderwijsminister. “In het kader van het M-decreet kunnen leerlingen met specifieke leerbehoeften les volgen in het gewoon onderwijs, tenminste als de aanpassingen die nodig zijn redelijk zijn. Er is hier sprake van een geleidelijke evolutie, geen revolutie. Het buitengewoon onderwijs blijft zeker bestaan en dat is ook nodig voor die leerlingen die daar de beste begeleiding krijgen door professioneel personeel met veel expertise.”

“Het zijn de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) die samen met de school en de ouders bepalen welke zorg de leerling nodig heeft en of een bepaalde school dat aankan. Voor de ene leerling is dat het gewoon onderwijs, voor de andere het buitengewoon onderwijs”, zegt de onderwijsminister. “Op het kabinet krijgen we heel veel vragen en mails die we beantwoorden. Met de moeder van Lina is er meer dan tien keer contact geweest. Ik wens Lina alvast veel succes in haar verdere schoolcarrière.”

Over de vraag van de scholen naar extra middelen zegt de minister het volgende: “Voor de ondersteuning van kinderen met zorg zijn de middelen opgetrokken. In 2014 was er ongeveer 63 miljoen voorzien voor GON-begeleiding in het reguliere onderwijs. Intussen werden alle middelen samengenomen en opgetrokken tot 103 miljoen euro, dat is 40 miljoen extra. Vorig jaar is er 15 miljoen euro extra toegekend voor de ondersteuning van kinderen met specifieke leerbehoeften in het gewoon onderwijs. Er is ook in 4 miljoen voorzien voor de competentiebegeleiders. Daarenboven hebben we 1 miljoen euro extra aan werkingsmiddelen uitgetrokken en zorgen we ervoor dat die sneller worden uitbetaald. De middelen voor nascholingen zijn de voorbije jaren nagenoeg allemaal naar de professionalisering van leraren gegaan in het kader van het M-decreet”, aldus Hilde Crevits.

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream