18 december 2017

“Door het CDI bleven veel leerkrachten aan het werk”

 

IEPER. Het schoolbestuur Centrumscholen Dekenij Ieper (CDI) heeft haar vijftigjarig bestaan gevierd. Na een eucharistieviering in de Sint-Maartenskathedraal vond een academische zitting plaats in de Sint-Jacobskerk. De sprekers waren voorzitter Roland Hemeryck, bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs An Quaghebeur, Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits die zich liet vervangen door Bercy Slegers en burgemeester Jan Durnez.

Tegenwoordig is er op onderwijsvlak veel te doen rond het BOS-verhaal (bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting, red.): er wordt gestreefd naar grotere en meer professionele schoolbesturen. Ieper was zijn tijd blijkbaar ver vooruit. Reeds vijftig jaar geleden werd het schoolbestuur CDI geboren. Acht basisscholen kwamen toen al samen in één schoolbestuur.

Guido Lazeure, gewezen directeur van de Sint-Jozefsschool, maakte de evolutie van het onderwijs in het CDI in Ieper mee. “Ik trad in dienst in 1968, enkele maanden na de oprichting van het CDI in 1967, nu vijftig jaar geleden. Ik gaf eerst les in het vierde en vijfde leerjaar, was daarna zorgleerkracht en ten slotte 33 jaar directeur van de Sint-Jozefsschool”, vertelt Guido.

“Het CDI was voor de Ieperse basisscholen een zegen. Er zijn heel vaak verschuivingen van leerlingenaantallen geweest waardoor personeel ook bij andere scholen kon aansluiten. Voor veel leerkrachten is de overkoepelende werking van het CDI een ideaal vangnet geweest om aan het werk te kunnen blijven. De laatste 33 jaar als directeur heb ik meermaals de heel intense samenwerking mogen ervaren van alle directies van de Ieperse basisscholen om de professionaliteit en de solidariteit op de werkvloer te verbeteren.”

“Het schoolbestuur was ook altijd op de vergaderingen van directies present en zo konden we telkens onmiddellijk alle voorstellen en plannen samen met het CDI goedkeuren.”

“Die samenwerking tussen directies en schoolbestuur is een mijlpaal geweest voor de goede sfeer in het CDI. Ik ben bijna twee generaties lang, 46 jaar, aan het werk geweest als leerkracht en directeur. Als je mij vraagt welke evolutie het onderwijs gemaakt heeft, kan ik daar zeer goed en kort op antwoorden: het onderwijs valt of staat met de leerkrachten en hun directie, zowel vroeger als nu. De werkkracht, de gedrevenheid, de belangeloze inzet, de voortdurende zorg om vernieuwing en aansluiting op de hedendaagse maatschappelijke vragen, resulteert in onderwijs dat altijd verandert, maar nooit af is. Gelukkig gaan de onderwijskrachten daar heel creatief mee om.”

“Er werd en wordt nog gevraagd van leerkrachten om al die constante vernieuwingen mee te helpen invoeren”, vervolgt Guido Lazeure. “Dit is niet altijd zo evident. Ook de leerlingen zijn de laatste 15 jaar heel wat mondiger geworden en de explosie van de ICT-wereld heeft ook een grondige verandering in ons onderwijsgebeuren betekend. Maar onze kinderen opvoeden en hen begeleiden tot een volwassen mens blijft nog altijd de grootste uitdaging. Elke tijd heeft zijn eigen moeilijkheden en vragen. Maar een kind blijft een kind, met veel vragen en zorgen. Dat was vroeger zo en dat is nu nog altijd zo.”

“De laatste 15 jaar is de zorg voor de leerling de uitdaging voor elke leerkracht. Gelukkig zijn er nu zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren. Voor de volgende decennia hoop ik dat alle leerlingen en leerkrachten dezelfde bezieling vinden om samen met het CDI nog lang en gelukkig te mogen leven”, besluit Guido.

Door Erwin Gabriels

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter