18 mei 2018

“Even bedenktijd gevraagd, maar daarna snel toegezegd”

 

Sebastiaan Cordie (CD&V) en Tijs Deheegher (SP.A) lieten zich vlot overhalen om straks verkiesbaar te zijn.

TORHOUT. Twee jonge twintigers en beiden op 14 oktober verkiesbaar voor de gemeenteraad. Sebastiaan Cordie (22) op de lijst van CD&V en Tijs Deheegher (24) op die van SP.A. Of ze zich vlot hebben laten overhalen om kandidaat te zijn? Quasi in koor: “Even bedenktijd gevraagd, maar daarna snel toegezegd.”

Sebastiaan Cordie (22) woont in de Hugo Verriestlaan, de straat waaruit CD&V-kopvrouw Hilde Crevits oorspronkelijk afkomstig is. Hij is bachelor lichamelijke opvoeding van opleiding, maar werkt momenteel als studiemeester-opvoeder aan de Middenschool Sint-Rembert. Misschien wordt de politiek straks zijn grootste passie, maar nu is dat alvast nog voetballen. Hij is basispion in het eerste elftal van KM Torhout en traint er tevens de jeugdploeg GU11. Nóg een passie is zijn vriendin Lisa Opdecam (25), die rechten gestudeerd heeft en pal achter Sebastiaans keuze staat om aan de verkiezingen deel te nemen.

“Mijn papa Noël Cordie is financieel beheerder van de stad en kent het politieke wereldje heel goed”, aldus Sebastiaan. “En mijn mama Hilde Stockman is een generatiegenote van Hilde Crevits en zet zich al jarenlang voor CD&V in. Bijgevolg heb ik thuis van jongs af met politiek te maken gekregen. Mijn mama woonde als kind al in de Hugo Verriestlaan en was de overbuur van Hilde Crevits, met wie ze destijds ook samen aan atletiek deed. Zo zijn ze vriendinnen geworden. Het mag dus geen verbazing wekken dat ik door Hilde Crevits zelf werd gevraagd om aan de verkiezingen van 14 oktober deel te nemen. Ze heeft eerst mama opgebeld om te polsen of ik dat zou zien zitten en toen ik vrij snel positief reageerde, is er een gesprek gevolgd. Dat dateert al van september of oktober vorig jaar. Waarom ik heb toegezegd? Omdat de politiek mij interesseert. En ik op het vlak van jeugd en sport iets zou willen betekenen in mijn stad. Wat mijn stemmenaantal betreft, ben ik realistisch: voetjes op de grond. Het blijft in zekere zin een sprong in het ongewisse. Al ben ik als voetballer competitief ingesteld en voel ik de drang om te winnen.”

Eerst nog afgewimpeld

Tijs Deheegher (24) uit de Klaproosstraat op ’t Rozeveld zou ook wel willen winnen, maar met een andere partij: SP.A. Hij is bondsleider van de jeugdbeweging KSA ’s Gravenwinkel, is actief in de koepel KSA Noordzeegouw en maakt deel uit van het bestuur van de stedelijke jeugdraad. Hij oefent ook een job in het jeugdwerk uit: hij is de coördinator van het Plokkersheem in Watou, waar jeugdbewegingen op kamp of weekend kunnen komen.

“Ik ben het socialistische gedachtegoed genegen”, zegt hij. “Op Facebook heb ik aan een jongeren-enquête van de plaatselijke SP.A deelgenomen en zo’n anderhalve maand geleden kreeg ik de vraag van Nick Mouton, die derde op de SP.A-lijst staat, of ik het zou zien zitten om kandidaat te zijn in oktober. Eerst heb ik dat verzoek afgewimpeld, maar toen ik vertrouwelijk het inhoudelijke verkiezingsprogramma van de partij kreeg toegestuurd, ben ik overstag gegaan. Ik kon me in heel wat punten terugvinden. Ik heb nog even bedenktijd gevraagd, maar na een gesprek met de SP.A-kopstukken Paul Dieryckx, Ine Debruyne en Nick Mouton heb ik ja gezegd. Natuurlijk heb ik eerst even afgetoetst of mijn ouders me in mijn keuze konden volgen. En of mijn vriendin Ans Van De Kerckhove dat wel zag zitten. En wat bleek? Iedereen gaf quasi direct groen licht.”

“Ik heb al sinds mijn 15 à 16 jaar een grote politieke interesse. Ik volg ook de internationale politiek. Het jeugdwerk heeft die interesse nog aangewakkerd, zeker op lokaal vlak. Er wordt in Torhout wel een en ander voor de jeugd georganiseerd, maar het kan altijd beter. We moeten oppassen dat we niet blijven steken in het vertrouwde en het traditionele.”

“Of mijn deelname aan de verkiezingen me nerveus maakt? Laat ons zeggen dat het me een gezonde vorm van stress geeft. Ik ben pas sinds enkele weken SP.A-kandidaat en dus blijven er nog veel vraagtekens. Het valt bovendien moeilijk te voorspellen hoe het zal lopen. Ik ben van plan om een originele campagne te voeren, ook via de sociale media. Maar de actieve politiek is volstrekt nieuw voor mij. Sowieso voel ik me gesterkt door de ervaring van de lokale SP.A-top. We zullen wel zien waar ik uitkom. De reacties van mijn vrienden zijn overwegend positief. Ze zijn blij dat ik mijn nek uitsteek en me wil inzetten voor het lokale jeugdbeleid.”

Door Johan Sabbe

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream