6 oktober 2017

“Hervorming secundair op 1 september is onhaalbaar”

 

Brussel. De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) waarschuwt dat de geplande hervorming van het secundair onderwijs op 1 september onhaalbaar is.

“Momenteel is er nog geen zicht op de eindtermen die aan de basis liggen van de invulling van het studieaanbod. Bovendien is het voor scholen om vele redenen niet realiseerbaar om zich op de korte tijdsspanne voor te bereiden op de start op 1 september 2018”, schrijft de VLOR in een nieuw advies aan Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). “De scholen hebben voldoende tijd nodig om keuzes te maken in functie van hun toekomstige schoolconcept en aanbod, alle organisatorische maatregelen te nemen die daarmee samenhangen, het schoolreglement aan te passen, informatie te geven aan ouders en leerlingen,...” De VLOR vraagt Crevits dan ook “met aandrang om de ingangsdatum te herbekijken”. (b)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream