4 december 2017

“Hervorming vraagt meer tijd”

 

Koen Seynaeve nuanceert visie onderwijshervorming.

BRUGGE. De scherpe uitspraken die Koen Seynaeve, coördinerend directeur van het Sint-Lodewijkscollege, vorige week in onze krant deed over de nakende hervorming van het onderwijs, zorgden voor enig tandengeknars op het kabinet van onderwijsminister Hilde Crevits en nopen Koen Seynaeve tot enige verduidelijking en nuancering.

In onze krant van vorige week (vrijdag 24 november, red.) stelde Koen Seynaeve: “Tegen september 2018 zou de hervorming van het secundair onderwijs moeten ingaan. Wij mikken op 2019, want er is te veel improvisatie, dat kan niet goed aflopen.” De coördinerend directeur van het Sint-Lodewijkscollege houdt vast aan zijn stelling, maar nuanceert tegelijk zijn redevoering. “Het invoeren van deze hervorming op enkele maanden tijd is gewoon onmogelijk”, blijft hij aanhouden. “We beschikken nu alleen over een raamwerk dat tegen september 2018 niet kan ingevuld zijn. Om degelijk werk te verrichten is er een à twee jaar nodig. Haastwerk leidt tot improvisatie.”

Lovenswaardig

“Over onderwijs spreken en schrijven is moeilijk. De onderwijshervorming is een genuanceerd verhaal. De onderwijshervorming vertrekt van de nota Monard die onder andere de vinger heeft gelegd op enkele pijnpunten in het huidige systeem: er wordt te weinig gekozen voor het technisch onderwijs, en te veel jongeren verlaten de school zonder diploma. Het is lovenswaardig om de sociale lagen van de bevolking meer te mengen binnen de schoolmuren om meer verstandhouding te stimuleren. Maar dit mag niet gaan ten koste van het onderwijsniveau.”

Directeur Seynaeve stelt dat de verschillen in capaciteit en interesse van de leerlingen nooit mogen genegeerd worden. “Sommigen willen en kunnen rap vooruit”, klinkt het. “De onderwijshervorming moet in eerste instantie bijdragen tot leerwinst bij alle leerlingen. Aandacht voor de sterksten én de zwaksten.”

Seynaeve hamert ook op de goede omkadering van het onderwijs. “Er werd al veel bespaard op onderwijs, zowel in de werkingstoelagen als in het aantal ambten. We zijn vandaag op een dieptepunt gekomen. De nieuwe leermethodes vragen ruimte voor creativiteit bij de leerkrachten, leergroepen die niet te groot zijn en ondersteuning van de school. Als er middelen beschikbaar zijn, moeten ze prioritair naar de herfinanciering en de uitbreiding van de omkadering gaan.”

Mengvorm

“Gelukkig stelt de minister en de Vlaamse regering dat de schoolstructuur een beslissing is van het plaatselijke schoolbestuur”, vervolgt de coördinerend directeur. “Het model van domeinscholen is perfect toepasbaar in middelgrote en kleine steden. In de Brugse regio zal er een mengvorm nodig zijn naast domeinscholen.” Op die manier stelt Seynaeve dat het goed is de schoolstructuren aan de regionale situatie aan te passen.

In de hervorming wordt ook een uitstel van de studiekeuze tot 14 jaar mogelijk. “Het besluit van de regering nuanceert echter deze stellingname: de basisopties uit het tweede jaar hebben wel iets te maken met de domeinen in de bovenbouw. Een studiekeuze ligt evenwel niet vast voor de rest van de schoolloopbaan. “Een grote groep leerlingen van twaalf jaar weet duidelijk wat ze willen en kunnen dus al onderwijs op hun niveau krijgen.”

“Ik ben gelukkig met de ruimte die de minister geeft aan de plaatselijke schoolbesturen. Een hervorming die ook een hervorming van het leerproces herziet, zal in de toekomst nog veel studiewerk vragen, maar de voorliggende besluiten laten dit toe. Het is dus meer dan wenselijk van veel tijd te nemen om het Vlaams onderwijs te moderniseren zonder afbreuk te doen aan zijn hoge standaard”, aldus Koen Seynaeve. (NDB-SVK)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream