12 oktober 2017

“Hou het niet bij loze beloftes, maar zet kind écht centraal”

 

“Wij zijn niet alleen bezorgd, maar ook teleurgesteld. De open brief is een noodkreet. Wij vonden het dringend nodig om aan de alarmbel te trekken”, zegt Myriam Van Aken. Samen met Goedele Keulemans is ze directrice van de Sint-Jorisschool.

Dit schooljaar ging het M-decreet van kracht. Met dat decreet wil minister Crevits ervoor zorgen dat kinderen met een beperking kunnen meedraaien in het regulier onderwijs. Volgens zorgcoördinator Liesbeth Roggen ziet dat er op papier heel mooi uit, maar worden er te weinig extra middelen ingezet. “We willen kinderen met specifieke noden zeker niet weghouden. Integendeel, we willen alles in het werk stellen om hen doorheen hun schoolloopbaan te begeleiden.”

“Wat we willen aanklagen, is dat we gewoon de omkadering missen om ons hierin te ondersteunen. Via een ondersteuningsnetwerk wordt een aantal uren toegekend per school. Dat aantal is niet in verhouding tot het aantal kinderen dat nood heeft aan ondersteuning. De minister wil dat het kind centraal staat, maar met de amper negen uur ondersteuning die we krijgen voor zes leerlingen vragen wij ons af hoe mevrouw Crevits dat durft te beweren.”

Tekort aan uren en middelen

De Sint-Jorisschool nodigt de minister uit om te komen kijken hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Verder hoopt men dat er extra hulp komt van het ondersteuningsnetwerk. “Hou het niet bij loze beloftes, maar zorg alstublieft dat het kind écht centraal staat”, schrijft de school in haar open brief.

Ook Judith Verhaert, directeur Onderwijsvernieuwing GO! scholengroep Rivierenland, erkent het probleem. “Het was zeer moeilijk voor de ondersteuningsnetwerken om zich in die korte tijd goed te kunnen organiseren. Wij voelen ook een tekort aan uren en middelen. Er zijn vanaf dit schooljaar veel meer ondersteuningsvragen gekomen van de scholen. Vanuit het GO! scholengroep Rivierenland stimuleren wij onze scholen om te evolueren naar meer flexibele leergroepen en co-teaching. We zetten ook heel erg in op differentiatie en sterk zorgbeleid. De leerkrachten hebben hierbij nog heel wat ondersteuning nodig.”

Erna De Kunst, directrice van de Willebroekse Basisschool Sancta Maria Breendonkstraat, is het volledig eens met de open brief van haar collega's. “En zij weten tenminste al hoeveel uren ondersteuning ze krijgen, dat is bij ons niet het geval. Trouwens, vroeger vroeg men ons altijd om geen etiket te plakken op een kind. Nu worden we verplicht om dat te doen, of we krijgen geen ondersteuning. Over de ondersteuning zelf heb ik ook mijn bedenkingen. Vroeger kregen we mensen met een specifieke knowhow, nu moeten die mensen van alle markten thuis zijn. Dat leidt tot onzekerheid.”

De Willebroekse schepen van Onderwijs Tinneke Huyghe (CD&V) was nog niet op de hoogte van de open brief die de Sint-Jorisschool schreef. “Op het lokaal onderwijsplatform werd het probleem nog niet aangekaart. Ik vermoed wel dat Sint-Joris niet de enige school is die deze problemen ondervindt. Ik hou het alleszins mee in de gaten.”

Ward Bosmans

Copyright  © 2017 Concentra. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream