21 december 2012

“Kust onvoldoende beschermd tegen klimaatverandering”

 
OOSTENDE -  Vlaanderen beschermt onvoldoende haar kust en hinterland tegen een zeespiegelrijzing en duizendjarige stormen. Dat blijkt uit een studie en congres over klimaatinvloed op ruimtelijke planning in Vlaanderen onder leiding van professor Georges Allaert.

Onder leiding van Oostendenaar en Gentse prof Mobiliteit en Ruimtelijke Planning Georges Allaert werd een onderzoek gedaan naar de impact van de klimaatverandering op onze kust en in Vlaanderen. Uit de studie blijkt dat de kustbescherming zoals de Vlaamse overheid ze nu aanpakt onvoldoende veiligheidsgaranties biedt voor mens en ruimte tegen de klimaatswijziging. “Die plannen, zoals het verbreden en verhogen van onze stranden, gaan niet ver genoeg. Ook de dijken, maar vooral de duinen moeten breder en hoger worden. Ook de rivieroevers en aanpalende overstromingsgebieden moeten aangepast worden aan de voorspelde neerslagvolumes in de toekomst”, aldus professor Allaert.

Wel goed bezig

Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken minister Hilde Crevits juicht het initiatief van professor Allaert toe omdat politici en publiek niet genoeg op de problematiek kunnen gewezen worden. Maar ze spreekt wel tegen dat de Vlaamse overheid te weinig zou ondernemen tegen de gevaren van een klimaatverandering. Vooreerst is er in 2012 30 miljoen geïnvesteerd in de kustbescherming. In Wenduine waren er de belangrijke zandsuppletiewerken en in Oostende de aanleg van het Zeeheldenplein. Zo worden de zwakke plaatsen aan de kust in volgende jaren eerst beveiligd.

De overheid werkt ook op lange termijn: zo trok het Vlaamse regering een paar miljoen euro uit om het Vlaamse Baaienplan 2100grondig te bestuderen. ‘Meetnet Vlaamse Kust’ is bedoeld om te weten in welke mate ondiepe zandbanken door ophoging de kracht van de golven op zee kunnen verminderen. En met haar Sigmaplan wil de overheid de Schelde en haar zijrivieren beter beschermen door dijken te verhogen en te verstevigen en nieuwe overstromingsgebieden te voorzien.

(ML)

Volgens professor Allaert doet de overheid niet voldoende om de kust te beschermen. (Foto ML)

 

Krant Van West-Vlaanderen editie Zeewacht - 21-12-2012

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream