30 november 2017

“Master-opleiding basisonderwijs heeft geen meerwaarde”

 

Hasselt. ACOD Onderwijs is niet overtuigd van de meerwaarde van de master basisonderwijs. Er zijn betere manieren om de extra middelen die hiervoor nodig zijn, te besteden aan de 499 vestigingsplaatsen lager onderwijs in Limburg.

Het personeel van het basisonderwijs heeft de grenzen van de draagkracht al lang bereikt. Er is nood aan extra middelen, maar die moeten wel op de juiste manier besteed worden. Zeker de mijngemeenten in Limburg vragen extra ondersteuning.

Minister Crevits heeft aan de Vlor bijkomend advies gevraagd over een master-opleiding, specifiek voor het basisonderwijs, hoewel ze nog geen globaal langetermijnplan heeft voor het basisonderwijs. Bovendien zijn alle betrokken partijen het erover eens dat er eerst een onderzoek moet komen naar de meerwaarde van de master basisonderwijs voordat men over de invoering van deze opleiding kan spreken.

Het basisonderwijs is gebaat met andere investeringen: de klassen moeten kleiner, het personeel heeft nood aan meer professionalisering en er zijn handen te kort in de klas. Deze investeringen worden gehypothekeerd door de invoering van de master basisonderwijs. Als we uitgaan van een verhouding bachelors-masters zoals die in het secundair onderwijs, dan stijgt de loonmassa met 9 procent. Met dat bedrag kan met 5.200 voltijdse bachelors extra in dienst nemen.

Wij hebben het volste vertrouwen in de bachelors die nu in het basisonderwijs werken. Zij beschikken over de competenties die nodig zijn om de uitdagingen van vandaag aan te gaan.

Het is bijna cynisch dat de huidige groep personeelsleden de ruimte noch de tijd krijgt om zich te professionaliseren en dat de oplossing dan maar gezocht wordt in een nieuw 'type' onderwijzer. Dit is voor ons de wereld op zijn kop.

Yves Vannijlen

Provinciaal Secretaris ACOD onderwijs Limburg

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter