3 januari 2017

“Meer diploma's, minder drop-outs”

 

De uitbouw van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) - pas goedgekeurd door de Vlaamse regering - kan het aantal hoogopgeleiden in Limburg met 10 procent doen stijgen. Dat blijkt uit een analyse van de hogeschool PXL. “4.000 Limburgse jongeren studeren nu niet verder na hun middelbaar of verlaten de hogeschool zonder diploma. Als we 20 procent van hen in het hoger beroeps krijgen, levert dat per jaar 450 hoogopgeleiden extra op”, zegt PXL-directeur Ben Lambrechts.

In Limburg verlieten volgens de laatste VDAB-studie 9.955 jongeren het middelbaar met een diploma. Veertig procent van hen - zo'n 4.000 jongeren - halen geen hoger diploma. Dat is meer dan het Vlaamse gemiddelde van 38 procent. “Zo'n 2.600 Limburgers studeren niet verder en zo'n 1.400 proberen het wel, maar slagen niet”, zegt Ben Lambrechts. “Als we 20 procent van hen warm krijgen voor het hoger beroepsonderwijs, dan zijn dat 800 nieuwe instromers per jaar. Dat zou ons elk jaar 450 hooggeschoolden extra opleveren: 10 procent meer.”

Het hoger beroeps biedt liefst 54 opleidingen, zoals informatica, marketing, logistiek, elektromechanica, orthopedagogie, maatschappelijk werk en verkeerskunde.

Op dit ogenblik zitten de hogere beroepsopleidingen nog bij de Centra voor Volwassenenonderwijs, die weliswaar samenwerken met hogescholen. Het decreet dat tegen september 2019 de volledige integratie van deze opleidingen in de hogescholen regelt, is nu goedgekeurd door de regering.

“HBO5 is een extra toegangspoort tot het hoger onderwijs”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “Bovendien geven we zo ook een antwoord op de vraag naar hooggeschoolde beroepsprofielen.” Cursisten zullen door dit decreet ook het statuut van student krijgen. “Ze hebben recht op studietoelagen en op studentenvoorzieningen.”

In Limburg heeft slechts 24 procent van de inwoners een diploma hoger onderwijs. Alleen Henegouwen doet het in België slechter. Het gemiddelde voor het hele land ligt op 28 procent. Vlaams-Brabant heeft bijna 35 procent, Brussel 35 procent, Antwerpen 27 procent, West-Vlaanderen bijna 25 procent en Oost-Vlaanderen bijna 28 procent. Veel heeft te maken met de achtergrond van de studenten. “We hebben uitgerekend dat in onze hogeschool amper 15 procent van de jongeren met een migratieachtergrond een diploma haalt, terwijl dat bij anderen 21,5 procent is”, zegt Lambrechts. “Als ze via het hoger beroeps zouden gaan, hebben ook deze jongeren meer kans op succes.”

Nochtans schrijven in Limburg evenveel jongeren zich in voor het hoger onderwijs als in de rest van Vlaanderen. Maar ze halen dus minder diploma's. We hebben ook meer jongeren in het beroepsonderwijs (bijna 34 procent tegen bijna 30 procent in Vlaanderen) en minder in het ASO (30 procent in Limburg, tegen 35 procent in Vlaanderen).

“Het ASO bereidt nog altijd het beste voor op verdere studies: 84 procent van de ASO-studenten slaagt bij ons ook voor de helft van de studiepunten. Bij studenten van het beroeps is dat amper 47 procent”, zegt Lambrechts. Dat betekent dus dat de kans op een bachelordiploma voor jongeren uit het beroeps nog altijd zeer klein is. “Via het hoger beroeps zou die overgang naar het hoger onderwijs vlotter verlopen”.

Het hoger beroeps onderwijs is wat ze in de internationale onderwijswereld 'niveau 5' noemt. Het secundair onderwijs is niveau 4 en een bachelor is niveau 6. HBO5 is een graduaatsopleiding, maar het woord gegradueerde horen de onderwijsmensen niet graag, omdat de gegradueerde van vroeger intussen een bachelor is. Feit is dat de naam HBO5 (nog) niet al te veel bellen doet rinkelen en dat dit soort onderwijs ook niet bekend is bij jongeren.

Momenteel zitten er in Limburg 1.793 cursisten in het HBO5. Dat is zonder de studenten verpleegkunde, want die zijn buiten het decreet gehouden. Alle opleidingen worden nu doorgelicht, krijgen een nieuw lessenrooster en moeten zich accrediteren. Momenteel is alleen winkelmanagement al helemaal omgevormd. Bedoeling is ook om meer dagcursussen in te richten, liefst op de campussen van de hogescholen zodat jongeren ook aangemoedigd worden om na het afwerken van het hoger beroeps door te schakelen naar een bachelor. “Wij gaan waarschijnlijk alleen HBO5-opleidingen van 120 punten aanbieden, dat komt overeen met twee jaar studeren. Als je er dan nog 90 punten bijneemt heb je ook een bachelordiploma. Dat is nog ongeveer 1,5 jaar “, zegt Lambrechts.

Liliana Casagrande

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream