20 november 2017

“Meer loon om job in onderwijs aantrekkelijker te maken”

 

Op deze onderhandelingen hebben we wel even op moeten wachten. Bij de start van de legislatuur in 2014 moest de Vlaamse regering besparen, ook in de onderwijssector. De vakbonden namen toen hun verantwoordelijkheid. Maar een volledige legislatuur zonder onderwijs-cao zou ongezien zijn.

Minister Crevits vroeg en kreeg van de Vlaamse regering voor deze cao vanaf 2020 een portefeuille van 1,1 procent op de totale loonmassa, wat overeenkomt met een bedrag van meer dan 100 miljoen euro. In 2018 is een aanzet voor de nieuwe cao mogelijk met 10 miljoen euro en in 2019 voorziet de Vlaamse regering vervolgens 30 miljoen euro. De minister vraagt om ook te zoeken naar maatregelen die de situatie van de startende leraar verbeteren.

De Christelijke Onderwijscentrale (COC) wil plaatsnemen aan de onderhandelingstafel en bekijken hoe we maatregelen uit het eisenpakket kunnen realiseren met het beschikbare budget. We appreciëren de inspanning van de Vlaamse regering om binnen de budgettaire mogelijkheden toch een aanzienlijk bedrag vrij te maken voor koopkrachtmaatregelen.

Maar toch ook enkele kanttekeningen. De volledige uitrol van de cao gebeurt pas in 2020. Dat is laat, gelet op het beperkte budget voor 2018 en 2019. De minister wil ook aandacht voor de startende leraar. Terecht, maar of dat kan binnen het voorziene cao-budget, is niet zeker. In vorige cao's voorzagen de ministers die eigen agendapunten toevoegden aan het eisencahier daarvoor extra budget.

De onderwijskoepels en het GO! vragen meer inspanningen voor schooldirecties: meer loon en een betere administratieve omkadering. COC begrijpt die vraag. Maar niet alleen directeurs moeten marktconform verloond worden, dat geldt voor het volledige onderwijspersoneel. Door de ingrepen in de uitstapregeling, het vakantiegeld, de pensioenen… heeft het onderwijs al wat klappen gekregen. En dat moet rechtgezet worden.

De vakbonden beperken zich in dit eisencahier heel bewust tot kwantitatieve eisen. Dit wil niet zeggen dat er geen vragen naar kwalitatieve eisen (betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden) leven bij onze leden. Integendeel, de werkdruk en taakbelasting zijn hoog. Een debat rond kerntaken dringt zich op. Langer werken is vlugger gezegd dan gedaan. Maar we willen met dit eisencahier geen interferentie met het loopbaandebat waarin al deze kwalitatieve aspecten aan bod komen. Dat zou de onderhandelingen over een koopkracht-versterking alleen maar vertragen.

Voor COC is het klaar en duidelijk: dit is een goede eerste stap, maar de Vlaamse Regering zal ook middelen moeten vrijmaken voor kwalitatieve maatregelen in het onderwijs.

Deze week heeft minister Crevits samen met de onderwijspartners de aftrap gegeven van de onderhandelingen voor een nieuwe onderwijs-cao. De vakbonden eisen een verhoogde koopkracht voor alle onderwijspersoneelsleden om een job in onderwijs aantrekkelijk te houden. Maar dat dit niet zal volstaan, is vanzelfsprekend.

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream