6 februari 2018

“Nog een lange weg af te leggen”

 

Zowel het katholiek onderwijs als het GO! beseft dat de weg naar gelijke kansen nog lang is. Maar beide geven aan dat er toch ook veel aandacht aan wordt besteed.

“Dit is niet het eerste onderzoek dat aangeeft dat niet alle jongeren dezelfde kansen krijgen, maar het is heel jammer dat telkens te moeten vaststellen,” zegt Johanna Laurent (GO!). Zij geeft aan dat het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap veel investeert in het opleiden van leerkrachten.

Ook Marijke Van Bo­gaert van het katholiek onderwijs benadrukt dat eraan wordt gewerkt. “Wij zetten daar samen met scholen al lang op in. Bijvoorbeeld door leerkrachten beter te begeleiden bij het keuzeproces van leerlingen.”

Volgens onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) staan scholen intussen erg open voor diversiteit. “En dat is goed, want elk kind heeft recht op een objectieve beoordeling, ongeacht uiterlijk, achtergrond of naam.”

Ze hamert erop dat er al veel wordt gedaan. Straks zal de lerarenopleiding in die zin worden versterkt. En ook de hervorming van het onderwijs zal voor een objectievere beoordeling zorgen, meent ze. (fem)

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream