29 januari 2017

100.000 euro voor ondersteuning kwetsbare kinderen aan huis

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent 100.000 euro toe aan de projecten De Katrol, ’t Scharnier en Kompanjon. De projecten zorgen in verschillende steden en gemeenten op een laagdrempelige manier voor huiswerkbegeleiding, taal- en gezinsondersteuning aan huis bij 400 maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Ze werken daarvoor samen met studenten uit de lerarenopleidingen en sociaal/pedagogische opleidingen. Medewerkers vanuit de organisaties zijn vertrouwenspersoon voor de gezinnen en coach voor de studenten.

 

Projecten als De Katrol in Oostende, ’t Scharnier in Brugge/Blankenberge en Kompanjon in Gent zijn actief in steden en gemeenten en in wijken waar heel wat kwetsbare gezinnen leven. Een positieve schoolervaring en schoolcultuur introduceren binnen het gezin verhoogt de onderwijskansen van de kinderen en jongeren én versterkt ook de ouders.

 

De projecten zorgen onder andere voor studieondersteuning aan huis bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Dat kan bestaan uit laagdrempelige huiswerk­begeleiding, de ontwikkeling van studievaardigheden en taalstimulering. De betrokkenheid van de ouders bij de begeleiding is essentieel. Het zijn zij zelf die de vraag om extra ondersteuning stellen. Centraal staat hun interesse voor de schoolloopbaan van hun kinderen en de overdracht van de gebruikte methodes.

 

De Katrol, ’t Scharnier en Kompanjon zetten hiervoor studenten in. Op die manier krijgen toekomstige leerkrachten, orthopedagogen, toegepaste psychologen, sociaal verpleegkundigen en sociaal werkers de kans om tijdens hun opleiding de theorie nog meer in praktijk te brengen. De studenten worden steeds ondersteund en begeleid door een ankerfiguur, mentor of coach vanuit de organisaties. De medewerkers vormen de cruciale schakel tussen de gezinnen, studenten. hogescholen, scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent voor het komende werkjaar 100.000 euro toe aan de drie projecten. Samen zullen ze zo’n 400 gezinnen bereiken. De duur van de begeleiding is afhankelijk van project tot project, maar elk traject zet in op duurzame ondersteuning van het gezin en bestaat uit meerdere bezoeken en ondersteuningsmomenten.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De begeleiding aan huis en ouders betrekken bij het onderwijs van hun kinderen is belangrijk. De drie organisaties De Katrol, ’t Scharnier en Kompanjon maken zowel ouders als kinderen sterker. Het maatschappelijk engagement van vele studenten geeft het project nog meer kracht. Zij doen verrijkende ervaringen op voor hun verdere loopbaan en leven.”

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream