19 juni 2016

1087 kandidaten behalen studiebewijs via Examencommissie secundair onderwijs

 

 

Vorig jaar behaalden 1087 kandidaten een studiebewijs via de Examencommissie secundair onderwijs. Dit is een stijging van 14% in vergelijking met 2014. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Examencommissie 2015. Belangrijk is dat jongeren die het secundair onderwijs verlaten de kans grijpen om toch nog een diploma te halen. Het gaat vooral om jongeren die schoolmoe zijn, een C-attest kregen of door de persoonlijke of familiale situatie hun diploma niet behalen. Dankzij de Examencommissie vergroten ze hun toekomstkansen, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. 86% van de kandidaten is tevreden over de werking van de Examencommissie.

 

De Examencommissie secundair onderwijs, de vroegere middenjury, biedt jongeren de mogelijkheid om op eigen tempo en via zelfstudie alsnog een getuigschrift of diploma secundair onderwijs te halen. Die kans wordt steeds vaker gegrepen. In 2015 waren er 4539 ingeschreven kandidaten, een stijging van 16% tegenover het voorgaande jaar. Vooral jongeren die schoolmoe zijn, niet gemotiveerd of een C-attest kregen meldden zich aan bij de Examencommissie. Bijna zes op de tien deelnemers komt uit het BSO.

 

1087 kandidaten behaalden een studiebewijs via de Examencommissie secundair onderwijs Er werden studiebewijzen secundair onderwijs uitgereikt, 14% meer dan in 2014. De helft van de kandidaten slaagt erin om binnen de 15 maanden nadat ze een informatiesessie hebben gevolgd een getuigschrift of diploma te halen. Algemeen genomen heeft een kandidaat 64% slaagkans bij het afleggen van een examen. 86% van de kandidaten geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de werking van de examencommissie.

 

Opvallend is dat de Examencommissie steeds dichter aansluit bij de reguliere schoolloopbaan. Een derde van de kandidaten volgde een jaar geleden nog les in een secundaire school.

 

De grootste groep deelnemers voor de examens van de Examencommissie komt uit Antwerpen gevolgd door de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg en West-Vlaanderen. De meeste deelnemers zijn tussen de 16 en de 20 jaar.

 

Tevreden kandidaten

 

86% van de kandidaten is tevreden tot uiterst tevreden over de dienstverlening en de werking van de Examencommissie. Dat blijkt uit een online tevredenheidsonderzoek in 2015. Het best scoorde het digitale platform van de Examencommissie. Met deze online toepassing kunnen kandidaten hun traject naar een diploma in eigen handen nemen: ze plannen zelf hun examens volgens de beschikbaarheid en volgen hun resultaten op. Ook de informatiesessies die de kandidaten moten volgen en de ondersteunende maatregelen voor zorgkandidaten krijgen zeer goede scores.

 

Digitale examens in een stroomversnelling

 

De Examencommissie wil slim, sterk, slank en snel toetsen en streeft ernaar om zoveel mogelijk vakken digitaal te toetsen. Na een proefproject in 2014 waarbij de examens van de taalvakken en die van de eerste graad al digitaal werden aangeboden, volgden vorig jaar ook de vakgroepen aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde. Die digitalisering verhoogt de motivatie van de kandidaten die op hun eigen ritme het examen kunnen afleggen en is belangrijk voor de kwaliteit van de examens. Zeker voor mensen met een functiebeperking of leerstoornis is dit een positieve zaak. Onder hen nam het aantal inschrijvingen dan ook toe met 10%. Het zorgbeleid van de Examencommissie werd vorig jaar trouwens bekroond door het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen als goed praktijkvoorbeeld.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het is positief dat steeds meer jongeren het belang zien van een diploma secundair onderwijs voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Iedereen een kwalificatie doen halen op school, moet wel de norm blijven. Dat steeds meer jongeren zich inschrijven op een school én tegelijk deelnemen aan de examens via de Examencommissie is een signaal. We stellen vast dat er vraag is naar meer flexibele trajecten of trajecten op maat. Scholen kunnen die al aanbieden. Het gebeurt al hier en daar, maar is nog niet ingeburgerd. We geloven dat daar een toekomst voor is, niet alleen voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, maar ook voor bv. leerlingen die sneller een kwalificatie willen behalen, meer uitdaging zoeken. Leren in een schoolse omgeving heeft aanvullend een belangrijke sociale component. Wie naar de examencommissie gaat, kiest bovendien niet noodzakelijk de gemakkelijkste weg, want de examens leg je af per graad.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream