22 september 2017

1266 studenten slagen voor toelatingsexamen arts-tandarts

 

1266 studenten zijn afgelopen zomer geslaagd voor het toelatingsexamen arts-tandarts. Zij hebben deelgenomen aan de examens die in juli en augustus plaats vonden. Vanaf het academiejaar 2018-2019 komt er een verandering aan het examen. De vorm van het examen wijzigt en er komt een apart vergelijkend examen voor arts en tandarts.

Er zijn 1266 studenten geslaagd voor het toelatingsexamen arts-tandarts. Dat is een vijfde van het aantal deelnemers aan de toelatingsexamens in juli en augustus. In bijlage bezorgen we u een overzicht per provincie.  

Vanaf volgend academiejaar komt er een nieuwe formule voor het toelatingsexamen:

-      

Er komt een vergelijkend examen. De deelnemers worden gerangschikt op basis van hun score en de hoogst gerangschikten kunnen met de opleiding starten.

-      

Er komt een aparte proef voor artsen en tandartsen, op die manier georganiseerd dat kandidaten met interesse in beide opleidingen beide proeven kunnen afleggen.

-      

Uiterlijk voor 1 augustus kennen de kandidaten hun resultaat zodat zij die niet kunnen starten voor een andere studie kunnen kiezen.

 

Aandacht voor verschillende vaardigheden

De nieuwe formule biedt de mogelijkheid om het examen in de toekomst ook inhoudelijk te vernieuwen. Wetenschappen blijft een belangrijk onderdeel, maar bij de selectie van de toekomstige artsen en tandartsen krijgen meer competenties een plaats. Werkgroepen bekijken hoe andere dan louter wetenschappelijke vaardigheden beter in rekening kunnen worden gebracht, omdat ook die cruciaal zijn voor artsen en tandartsen in spe. In de huidige formule betreft het niet-wetenschappelijke gedeelte “informatie verwerken en verwerven” (IVV), maar dat kun je verbreden tot bijvoorbeeld aanleg voor communicatieve, sociale en technische vaardigheden.

Voorbereiding

Gelijktijdig met de vormelijke en inhoudelijke aanpassingen geeft minister Crevits de opdracht aan een werkgroep met vertegenwoordigers uit de universiteiten, uit het secundair onderwijs en studenten om te komen tot een nog betere voorbereiding van iedere kandidaat. De voorbije jaren zijn er al inspanningen geleverd in functie van transparantie. Vragen worden na het examen opengesteld. Universiteiten en studentenverenigingen organiseren initiatieven om kandidaat-studenten te ondersteunen. Deze vullen de vele inspanningen aan die leerkrachten uit het secundair onderwijs doen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vanaf het academiejaar 2018-2019 vernieuwen we de toelatingsproef arts-tandarts. Dan komt er een vergelijkende selectieproef. Dit houdt in dat de best gerangschikten aan de bacheloropleidingen kunnen starten. Meer kandidaten zullen aan de opleiding kunnen beginnen en er komt een apart examen voor arts en tandarts. De vernieuwing biedt tegelijk de kans om het examen inhoudelijk te vernieuwen met aandacht voor een goede voorbereiding.”

Het voorontwerp van decreet ligt nu voor bij de Raad van State en wordt later voorgelegd aan het Vlaams parlement.

 

Bijlage:

 

# deelnemers

# geslaagden

% geslaagden

Antwerpen

1643

348

21,2%

Limburg

732

109

14,9%

Oost-Vlaanderen

1314

300

22,8%

West-Vlaanderen

843

206

24,4%

Vlaams-Brabant

1052

233

22,1%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

154

20

12,9%

Wallonië

67

14

20,9%

Totaal deelnemers wonend in België

5805

1230

21,0%

Deelnemers wonend in het buitenland

518

36

6,9%

Totaal

6323

1266

20%

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream