9 maart 2016

1292 leerlingen in onthaalonderwijs voor anderstaligen in basis- en secundair onderwijs in West-Vlaanderen

 

1292 anderstalige nieuwkomers krijgen op dit moment onthaalonderwijs voor anderstaligen in het gewoon Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs in West-Vlaanderen. Dat zijn er twee keer zoveel in vergelijking met het begin van dit schooljaar. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bekend gemaakt tijdens haar bezoek aan een OKAN-klas aan de Petrus&Paulus Campus West Sint-Lutgardisinstituut in Oostende. In die school volgen op dit moment een 90-tal leerlingen onthaalonderwijs voor anderstaligen. Onthaalonderwijs voor anderstaligen is belangrijk met het oog op goede onderwijskansen voor jongeren.

In Vlaanderen bestaat in het basis- en het secundair onderwijs OKAN, dat is onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs heeft tot doel anderstalige leerlingen die recent in Vlaanderen zijn aangekomen gedurende één schooljaar op te vangen en hen zo snel mogelijk Nederlands te leren. Nadien kunnen ze les volgen in de studierichting die het beste bij hun talenten aansluit. Om dat traject goed te begeleiden kunnen scholen een beroep doen op vervolgcoaches. Zij ondersteunen anderstalige nieuwkomers tijdens en na de overstap naar het gewoon onderwijs.

De voorbije maanden zijn er heel wat vluchtelingen naar ons land gekomen. Leerplichtige kinderen van vluchtelingen moeten binnen de 60 dagen in een school worden ingeschreven. De komst van de vluchtelingen heeft een effect op het aantal onthaalleerlingen, zeker in die steden en gemeenten met collectieve opvangcentra en plaatselijke opvanginitiatieven.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft het OKAN-aanbod in het secundair onderwijs onlangs uitgebreid. Er zijn 15 nieuwe aanvragen van scholengemeenschappen voor OKAN goedgekeurd. Alles samen bieden nu een 50-tal scholengemeenschappen in Vlaanderen OKAN aan.

Bezoek OKAN-klas Oostende

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft vandaag een bezoek gebracht aan een OKAN-klas aan de Petrus&Paulus Campus West Sint-Lutgardisinstituut in Oostende. Op dit moment krijgen daar 90 jongeren onthaalonderwijs voor anderstaligen. Leerlingen uit de school hebben hun ervaringen met de minister gedeeld. Ze hebben onder meer een kunstproject gerealiseerd. Tot eind februari volgden ook een 60-tal leerlingen van gezinnen die in een tijdelijk opvangcentrum in Bredene verbleven er les.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “In het belang van de integratie van anderstalige nieuwkomers zorgen leerkrachten voor kwaliteitsvol onthaalonderwijs voor anderstaligen. Het aanbod bestaat hoofdzakelijk uit het leren van het Nederlands. Dankzij dit onthaalonderwijs kunnen de anderstalige leerlingen nadien lessen volgen in het gewoon secundair onderwijs met het oog op goede kansen voor hun toekomst. Omdat onderwijs een belangrijke hefboom is voor integratie is het belangrijk dat vluchtelingengezinnen met kinderen maximaal in lokale opvanginitiatieven opvang krijgen.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream