17 juni 2016

141 extra vervolgschoolcoaches voor onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers & verdubbeling zomeraanbod Nederlands tweede taal

 

 

Vanaf 1 september 2016 zullen 141 extra vervolgschoolcoaches instaan voor de begeleiding van anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs. Die begeleiding gebeurt bij de overgang van de onthaalklas naar de studierichting van hun keuze. Het aanbod van lessen Nederlandse tweede taal in de Centra voor Volwassenenonderwijs wordt deze zomer verdubbeld. De Vlaamse Regering heeft deze maatregelen op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits goedgekeurd. Ze zijn nodig in het kader van het verhoogde aantal anderstalige nieuwkomers door de vluchtelingenstroom.

 

Vervolgschoolcoaches

 

Vlaanderen biedt leerplichtige anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs onthaalonderwijs aan (OKAN). In de onthaalklas krijgen die leerlingen gedurende één jaar Nederlandse taallessen. Daarna volgen ze een studierichting die het beste bij hun talenten aansluit. Om die overstap goed te begeleiden kunnen scholen een beroep doen op vervolgschoolcoaches. Zij begeleiden de leerlingen, hun leraren en de school.

 

Vanaf 1 september 2016 krijgt een scholengemeenschap 0,9 uren-leraar per leerling die er het voorafgaande schooljaar onthaalonderwijs volgde. Tot nu toe kreeg elke scholengemeenschap die OKAN organiseerde het schooljaar erna 1 voltijdse vervolgschoolcoach, ongeacht het aantal leerlingen dat opvolging nodig had.

 

Met het nieuwe systeem groeit de personeelsomkadering voor vervolgschoolcoaches mee met het aantal anderstalige nieuwkomers. Door de aanpassing kunnen er vanaf volgend schooljaar 141 extra vervolgschoolcoaches aan het werk. Dat is vier keer meer dan nu en dat brengt het totaal van het aantal vervolgschoolcoaches op 175.

 

Met deze maatregel speelt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in op het stijgende aantal anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs. Op 1 september 2015 waren er 2060 OKAN-leerlingen in het secundair onderwijs. Op 1 juni 2016 lag dat aantal op 4692. Voor de maatregel maakt minister Crevits volgend schooljaar 7,7 miljoen euro vrij.

 

Verdubbeling van zomeraanbod Nederlands tweede taal

 

Nog in het kader van het hoger aantal anderstalige nieuwkomers maakt minister Crevits middelen vrij om het aanbod van de lessen Nederlands tweede taal in 16 Centra voor Volwassenenonderwijs in juli en augustus te verdubbelen. Het inburgeringsdecreet bepaalt dat vluchtelingen binnen de drie maanden na hun aanmelding in een onthaalbureau met hun inburgeringstraject dienen te starten. Alles samen komen er deze zomer 5580 lestijden bij om aan de vraag te beantwoorden. Dit betekent een verdubbeling van het bestaande aanbod. Hiervoor wordt in 258.000 euro extra voorzien. De Universitaire Talencentra krijgen 107.000 euro voor taallessen van snel lerende cursisten wat eveneens neerkomt op een verdubbeling van het bestaande aanbod.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Onderwijs wil anderstalige nieuwkomers kwalitatieve kansen bieden. Door het verhoogde aantal anderstalige nieuwkomers in het kader van de vluchtelingenstroom dringen enkele maatregelen zich op. De bestaande regeling van 1 vervolgschoolcoach voor de begeleiding van anderstalige nieuwkomers was niet langer houdbaar en is daarom aangepast. Scholen krijgen er nu 141 extra vervolgschoolcoaches. Dat zijn er vier keer meer dan nu. De toekenning gebeurt op basis van het aantal anderstalige leerlingen. De Centra voor Volwassenonderwijs krijgen extra middelen om hun zomeraanbod Nederlands tweede taal te verdubbelen. De kennis van het Nederlands biedt anderstaligen troeven in het kader van hun inburgering.”

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter