31 december 2016

1,5 miljoen euro voor voorbereiding nieuwe lerarenopleiding

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent 1,5 miljoen euro toe in het kader van de hervorming en de versterking van de lerarenopleiding.  Via 9 projecten zal de hervorming zorgvuldig worden voorbereid samen met de universiteiten, de hogescholen en de Centra voor Volwassenenonderwijs. Verschillende thema’s komen aan bod. Het gaat onder meer over het overbrengen van een vak, de grootstedelijke uitdagingen, trajecten voor zij-instromers, 21ste eeuwse vaardigheden en de organisatie van stages. Daarnaast wordt er ruim 68.000 euro voorzien voor de professionalisering van de lerarenopleiders zelf.

Eind maart keurde de Vlaamse Regering de krijtlijnen voor de hervorming van de lerarenopleiding goed. Die hervorming wil de job van de leraar het prestige geven dat hij verdient. De bedoeling is om de regelgeving voor de hervorming van de lerarenopleiding deze legislatuur af te ronden en ze uiterlijk tegen 1 september 2019 in te voeren.

Om de hervorming voor te bereiden kregen universiteiten, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de kans om samenwerkingsprojecten in te dienen rond drie thema’s: inhoud en kwaliteit, organisatiemodel en aanbod, en professionalisering van de lerarenopleiders. Het doel is om meer dan nu kennis en ervaringen te delen.

Er werden 26 projecten ingediend, waarvan er 9 subsidies ontvangen. Bij de selectie werd onder andere rekening gehouden met de kwaliteit van het project, de kennisdeling en de regionale spreiding. De samenwerkingsprojecten zullen werken rond:

  • studenten leren omgaan met diversiteit en grootstedelijke uitdagingen
  • aantrekkelijke trajecten voor zij-instromers
  • samenwerken in vakdidactische teams over instellingen heen
  • educatieve master in de kunsten
  • organisatie van stages in de lerarenopleiding
  • toekomstige leraren versterken met 21e eeuwse vaardigheden

De projecten gaan nog dit academiejaar van start. Minister Crevits maakt hiervoor ruim 1,5 miljoen euro voor vrij.

Professionalisering lerarenopleiders

Daarnaast voorziet minister Crevits in ruim 68.000 euro voor de professionalisering van de lerarenopleiders. Binnen dit project zal enerzijds een masterclass voor lerarenopleiders worden ingericht en anderzijds een visie worden uitgewerkt rond de professionalisering van lerarenopleiders. In de denktank zijn alle lerarenopleidingen in Vlaanderen vertegenwoordigd. Hiermee wordt invulling gegeven aan een actie uit de conceptnota rond de hervorming van de lerarenopleidingen in Vlaanderen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Als onderwijs vandaag zo sterk is, dan is dat in de eerste plaats te danken aan de dagelijkse inzet en professionaliteit van meer dan 150.000 leraren. De persoon van de leraar is cruciaal en bepalend voor de kwaliteit van ons onderwijs. Met de versterking van de lerarenopleiding willen we toekomstige leraren een wervende en hoogstaande opleiding geven en sterke profielen aantrekken. De geplande hervorming gaat gepaard met een grondige voorbereiding. Dat gebeurt samen met de universiteiten, de hogescholen en de centra voor volwassenenonderwijs. 9 projecten zullen verschillende uitdagingen van de lerarenopleiding bekijken. De resultaten zullen de hervorming inspireren en mee richting geven.”

Overzicht van goedgekeurde transitieprojecten:

project

samenwerkingsverband

subsidie

Samen leraren opleiden via (vak)didactische teamwerking

Universiteit Gent

HOWest, HoGent, Artevelde, PCVO Perspectief, CVO Panta Rhei, CVO Vlaamse Ardennen, CVO IVO Brugge

200.000 euro

Educatieve master in de kunsten

LUCA

AP, HOGent, KULeuven, EHB, PXL, Ugent

200.000 euro

Van startbekwaam naar stadsbekwaam

Universiteit Antwerpen

AP Hogeschool, KDG Hogeschool, CVO Crescendo, CVO Horito, CVO provincie Antwerpen, CVO HBO5

199.915 euro

Naar een geïntegreerd organisatiemodel voor lerarenopleidingen met meerdere aanbieders

Katholieke Universiteit Leuven

Uhasselt, UCLL, PXL, CVO STEP en CVO Limlo

199.100 euro

GO21 21ste eeuwse competenties integreren

Vrije Universiteit Brussel

Erasmushogeschool, CVO COOVI

196.553 euro

Ontwikkeling van een kwaliteitsvol, bevlogen en aantrekkelijk curriculumconcept voor zij-instromers lerarenopleiding secundair onderwijs

CVO KISP

KULeuven, Thomas More, LUCA, Odisee, CVO Limlo, CVO VTI Leuven, CVI VIVO Kortrijk, CVO VTI Brugge, UCLL, VIVES, CVO TNA, CVO HIK

188.690 euro

Samen stages duurzaam organiseren

VIVES Hogeschool

CVO VIVO, CVO VTI Brugge, KULeuven

140.000 euro

Vakdidactiekcartografie

UC Limburg

CVO Limlo

90.705 euro

Uitbouw van een gemeenschappelijk vakdidactisch aanbod voor technische en praktijkvakken

Arteveldehogeschool

KISP

78.800 euro

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream