7 april 2017

"17.000 leerlingen dreigen diploma te missen"

 

Amper één leerling op de vier met dyslexie heeft vandaag via de school toegang tot voorleessoftware. "Die tool is nochtans noodzakelijk voor hen om vlot de leerstof te verwerken", hekelt oppositiepartij sp.a. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) maakt zich sterk dat er een oplossing in de maak is voor de 17.000 kinderen die nu uit de boot vallen.

Kinderen met dyslexie of woordblindheid slepen zich door hun schoolboeken en hebben alle moeite van de wereld met spelling. Maar er bestaan hulpmiddelen om hen te helpen, zoals voorleessoftware. Met zo'n computerprogramma en een laptop kunnen ze luisteren naar hun leer- en werkboeken. Door te horen wat ze schrijven en lezen, maken de kinderen minder snel fouten. Niet alleen hun schoolboeken worden voorgelezen, maar ook teksten van het internet. Het programma beschikt bovendien over een woordvoorspeller die helpt bij het spellen. Schrijft de leerling bijvoorbeeld 'teit', dan vraagt de computer of het kind niet 'tijd' bedoelt. "Die software is voor kinderen met dyslexie wat een bril is voor slechtziende leerlingen. Elk kind hoort er dus een beroep op te kunnen doen", zegt sp.a-parlementslid Katia Segers. Zij weet waarover ze spreekt, want haar drie zonen hebben dyslexie. "Dyslexie hoeft geen problematische gevolgen te hebben. Maar als we kinderen niet de nodige hulpmiddelen geven, dreigen ze leerachterstand op te lopen of zelfs een diploma te missen."

Helaas stelt Segers vast dat lang niet elke Vlaamse leerling met dyslexie een beroep kan doen op het computerprogramma. In totaal zijn er 4.858 softwarepakketten in omloop in het Vlaamse onderwijs, blijkt uit cijfers van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). Maar de noden liggen hoger: 5 à 10% van de kinderen heeft volgens verschillende internationale onderzoeken en experts dyslexie of een andere leerstoornis. In het secundair onderwijs betekent dat omgerekend dat minstens 22.000 kinderen er last van hebben. "Met andere woorden: zeker 17.000 kinderen vallen uit de boot", zegt Segers.

Het is niet zo dat er geen softwarepakketten worden bijgekocht. Dat gebeurt wél, zo'n 350 per jaar, maar dat zijn er te weinig. "Op 1 september 2016 kwamen er 69.000 nieuwe leerlingen bij in het secundair onderwijs. Voorzichtig gerekend (5%) betekent dat dat er jaarlijks 3.450 kinderen met dyslexie bijkomen. Tien keer meer dus dan er nieuwe hulpprogramma's bijkomen." Heel wat ouders kopen de voorleessoftware noodgedwongen zelf, maar daar hangt een prijskaartje van een kleine 400 euro aan vast. "En je moet sowieso ook zelf al een laptop voorzien. Als ouder tel je dus al snel 800 euro neer", zegt Segers.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) erkent het probleem: "In het verleden werden er telkens softwarepakketten aangekocht die maar een kleine groep jongeren bereikten. Die voldoen inderdaad niet om alle scholen te bedienen." Maar de CD&V-minister laat fijntjes verstaan dat ze in tegenstelling tot haar twee socialistische voorgangers op onderwijs het probleem zal oplossen door het over een andere boeg te gooien. "In plaats van pakketten aan te kopen voor een kleine groep jongeren, zullen we de licenties van dyslexiesoftware aankopen. Dat biedt als voordeel dat álle scholen in Vlaanderen en dus álle leerlingen de software kunnen gebruiken. We zullen daar de nodige middelen voor vrijmaken - ook in budgettair moeilijke tijden."

Katia Segers (sp.a) - ISOLDE VAN DEN EYNDE

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream