18 december 2015

25.000 euro voor de Katrol voor ondersteuning kwetsbare kinderen

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent 25.000 euro toe aan het project De Katrol in Oostende. De Katrol zorgt in bijna 30 steden en gemeenten op een laagdrempelige manier voor huiswerkbegeleiding en de ontwikkeling van studievaardigheden en taal voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. De organisatie werkt daarvoor samen met studenten. De ankerfiguur van De Katrol is de vertrouwenspersoon binnen gezinnen en de coach van de studenten.

 

Het project De Katrol werd in 2002 in Oostende opgestart en kreeg navolging in bijna 30 Vlaamse steden en gemeente, in wijken waar nogal wat mensen in relatieve armoede leven. Die armoede is niet alleen “financieel”. Vaak gaat ze gepaard met een lage scholing, werkloosheid, vereenzaming of een gebrek aan een netwerk.

 

Voor kansarme kinderen is onderwijs vaak de enige weg uit armoede. Door een gebrek aan pedagogische stimulansen thuis, lopen ze een groter risico op een gehavende schoolloopbaan, op demotivatie en finaal spijbelgedrag.

 

Om dat te helpen keren ondersteunt De Katrol kinderen onderwijsmatig in hun thuiscontext, niet door de inzet van professionelen, maar wel van studenten. Op die manier wil het project de ongelijkheden helpen weg te werken en toekomstige leerkrachten, orthopedagogen en sociaal werkers de kans geven tijdens hun opleiding de nodige praktijkervaring op te doen.

 

De Katrol werkt aan de “vraagzijde” met GOK-leerlingen (Gelijke Kansen Onderwijs), is hoofdzakelijk actief in wijken, die een hoog percentage aan kwetsbare gezinnen tellen en richt zich tot scholen met een hoog GOK-percentage. Aan de “aanbodzijde” richt het project zich op studenten in de lerarenopleidingen, de opleidingen orthopedagogie en sociaal-agogisch werk van hogescholen uit verschillende steden. Die verwerven via “tutoring” heel wat noodzakelijk competenties, nuttig voor hun latere beroepspraktijk.

 

De Katrol staat in voor de afstemming tussen de vraag van kwetsbare gezinnen en het aanbod van studenttutoring. De nadruk ligt daarbij op de ouders, die zelf de vraag om extra ondersteuning in het thuismilieu stellen. Die draait niet alleen om huiswerkbegeleiding, maar is ook gericht op het bijbrengen van studievaardigheden en taalstimulering op een laagdrempelige manier. De betrokkenheid van de ouders bij de begeleiding is essentieel. Centraal staat hun interesse voor de schoolloopbaan van hun kinderen en de overdracht van de gebruikte methodes.

 

Het begeleidingstraject loopt gedurende één semester. Tijdens die periode komt een student wekelijks bij het gezin aan huis. Dit komt neer op een ondersteuning van 20 tot 40 uren per gezin. Afhankelijk van de noden en de gezinscontext kan het proces met nog een semester worden verlengd. Dat vraagt van de studenten het nodige engagement, dat wordt gegangmaakt door een “ankerfiguur”, een medewerker van De Katrol die de cruciale schakel vormt tussen de gezinnen en de studenten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De medewerkers van de Katrol hebben veel expertise in huis om kwetsbare gezinnen te begeleiden. Die begeleiding maakt zowel de ouders als de kinderen sterker en speelt een bepalende rol in de verdere schoolloopbaan. Het engagement van vele studenten geeft het project nog meer kracht. De studenten doen verrijkende ervaringen op voor hun verdere loopbaan en leven.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream