13 december 2017

3 miljoen euro voor tweede oproep huursubsidies voor schoolgebouwen

 

Scholen kunnen opnieuw een huursubsidieaanvraag indienen bij AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Met deze subsidies kunnen scholen flexibel en snel onderwijsinfrastructuur vernieuwen en bijkomende plaatsen realiseren. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorziet hiervoor jaarlijks in 3 miljoen euro. Een eerste oproep dit voorjaar leverde 35 projecten op die 9775 leerlingen ten goede komen en voor meer dan 2000 nieuwe bijkomende plaatsen zorgen. Nieuw bij deze oproep is dat alle onderwijsniveaus (van kleuter- tot volwassenenonderwijs) zich kandidaat kunnen stellen om een huursubsidie te verkrijgen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits organiseert een tweede ronde voor het toekennen van huursubsidies aan scholen. Ze investeert daarvoor jaarlijks 3 miljoen euro voor scholen in het gesubsidieerd onderwijs. De maximale huurtermijn bedraagt 18 jaar. Met deze huursubsidies kunnen scholen hun capaciteit uitbreiden of hun gebouwen vernieuwen. Huur is een flexibele gebruiksvorm om snel nieuwe en bijkomende plaatsen te creëren. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn in een nieuwe woonwijk waar veel jonge gezinnen komen wonen. Ook in stadsvernieuwingsprojecten is het als schoolbestuur vaak efficiënter om een deel van de infrastructuur te huren in plaats van in eigendom te verwerven.

Alle inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs kunnen vanaf 1 december 2017 tot en met 1 april 2018 een huursubsidieaanvraag indienen bij AGION. In de nieuwe oproep kunnen ook centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s), onderwijsinstellingen uit het deeltijds kunstonderwijs (DKO) en het volwassenenonderwijs (CVO’s) een subsidieaanvraag indienen. De raad van bestuur van AGION zal de aanvragen inhoudelijk beoordelen op basis van verschillende objectieve criteria zoals duurzaamheid, multifunctionaliteit en de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting.

Een eerste oproep in 2017 leverde 35 projecten op die 9775 leerlingen ten goede komen en zorgen voor meer dan 2000 bijkomende plaatsen. Het ging om 24 projecten van het basisonderwijs, 10 van het secundair onderwijs en 1 project had betrekking op beide onderwijsniveaus. Alle scholen samen kregen 3 miljoen euro om een voormalig handelspand, kerk of nog nieuw te bouwen infrastructuur te huren.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “In het kader van het Masterplan Scholenbouw voert Vlaanderen een inhaalbeweging uit om schoolgebouwen te vernieuwen, te moderniseren en uit te breiden.  De huursubsidies bieden schoolbesturen nieuwe financiële mogelijkheden om hierover na de denken en op een flexibele manier, nieuwe of extra schoolcapaciteit te creëren. Een gebouw dat vandaag als school gebruikt wordt, hoeft dat binnen 15 jaar niet meer te zijn of kan later een andere maatschappelijke functie krijgen die beter aansluit bij bepaalde noden op dezelfde locatie. Uit de eerste oproep bleek bij scholen alvast een grote interesse te bestaan. Daarom organiseren we nu een tweede oproep voor het toekennen van huursubsidies aan scholen. Hiervoor voorzien we jaarlijks 3 miljoen euro.”

 

Meer informatie over de oproep: http://www.agion.be/huursubsidies

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream