25 augustus 2017

35 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in Brussel en Vlaanderen

 

 

Tijdens de maanden mei en juni 2017 is er iets meer dan 35 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs. 5,6 miljoen euro gaat naar grote schoolbouwprojecten. Ruim 29 miljoen euro, gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken met het oog op de renovatie van het bestaande verouderde schoolpatrimonium. Dankzij deze subsidies maakt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verder concreet werk van de inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen en te moderniseren.

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kent subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Er zijn verschillende subsidieprocedures afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werd er in mei en juni 2017 voor 5,6 miljoen euro aan subsidies vastgelegd ten voordele van schoolbesturen. Zo krijgen twee scholen een subsidie van meer dan 2 miljoen euro om hun schoolgebouwen grondig te vernieuwen: het CVO Lethas in Brussel (4..292.143,93 euro) en de cluster van het PHTI, PIHS en de Provinciale Middenschool in Gent (2.845.187,02 euro). Concreet gaat het bijvoorbeeld in het CVO Lethas in Brussel om de renovatie van het oude kantoorgebouw op het Rouppeplein en bijvoorbeeld in het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut in Brugge om de aankoop van een kloostergebouw ter uitbreiding van de schoolcapaciteit.

Voor de aanvragen die voortvloeien uit de verschillende uitzonderingsprocedures, zoals werken ten gevolge van overmacht, zeer dringende ingrepen, kleinere bouwwerken via de verkorte procedure is er ruim 29 miljoen euro vastgelegd, goed voor meer dan 460 goedgekeurde schoolbouwprojecten.

Samengevat betekent dit:

Type procedure

Bedrag

Standaardprocedure

€ 5 642 486,31

Uitzonderingsprocedures

€ 10 886 264,45

Verkorte procedure (beperkt subsidiebedrag)

€ 18 659 957,72

Totaal vastgelegde subsidies
mei tot en met juni 2017

€ 35 188 708,48

Per provincie geeft dit het volgende resultaat:

Provincie

Bedrag

Antwerpen

€ 8 017 917,24

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

€ 5 358 598,13

Limburg

€ 4 961 685,68

Oost-Vlaanderen

€ 6 564 651,90

Vlaams-Brabant

€ 4 837 913,26

West-Vlaanderen

€ 5 447 942,27

Totaal vastgelegde subsidies

mei tem juni 2017

€ 35 188 708,48

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”Overal op het terrein, in bijna alle Vlaamse gemeenten wordt schoolinfrastructuur grondig vernieuwd of uitgebreid. Hiermee draait de motor van de scholenbouw op volle toeren. Dit past allemaal in het Masterplan Scholenbouw. In mei en juni 2017 alleen al heeft AGION 35 miljoen euro aan subsidies toegekend voor schoolbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs. In de eerste helft van 2017 werd op die manier ondertussen al voor 85 miljoen euro aan reguliere subsidies toegekend. Nog nooit waren de investeringen in scholenbouw zo hoog en nog nooit werden er zoveel nieuwe scholen gebouwd, grondig vernieuwd of uitgebreid. Aan het einde van de legislatuur zal bijna elke Vlaamse of Brusselse gemeente (94 %) een nieuwe of vernieuwde school hebben. Dat is indrukwekkend en van groot belang voor de vele leerlingen, leraren en personeelsleden die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs werken.”

 

In bijlage kan u een overzicht vinden van de scholen die bouwsubsidies van meer dan 100.000 euro hebben ontvangen en een overzicht van scholen die bouwsubsidies van minder dan 100.000 euro hebben toegekend gekregen in mei en juni 2017.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream