1 juni 2017

4 miljoen euro voor energiebesparende investeringen in het deeltijds kunstonderwijs

 

In het kader van het Vlaams Klimaatplan subsidieert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits dit jaar 2 miljoen euro in energiebesparende investeringen voor de instellingen van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) in het officieel gesubsidieerd onderwijs. Investeringen in isolatie, hoog rendementsglas, zonneboiler, warmtepompen en hoogrendementsketels komen in aanmerking voor subsidies. De lokale besturen dragen ook hun steentje bij en maken nog eens 2 miljoen euro extra vrij.


Het Vlaams officieel gesubsidieerd deeltijds kunstonderwijs (DKO) heeft met zijn uitgebreid gebouwenpatrimonium ook een belangrijke verantwoordelijkheid in het nastreven van efficiënt gebruik van energie. Bij nieuwbouw en grote renovatieprojecten wordt al heel wat aandacht besteed aan de eisen inzake energiezuinigheid. Maar ook in bestaande schoolgebouwen van het DKO kunnen er nog energie-efficiëntiewinsten behaald worden.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert vandaag een oproep om voorstellen voor energiebesparende ingrepen in te dienen. De focus ligt op energiebesparing, en dus ook CO2-reductie, in de bestaande gebouwen. Volgende ingrepen komen in aanmerking: dak-, muur- en vloerisolatie, glas vervangen door hoogrendementsglas, installeren van een zonneboiler of warmtepomp of vervanging van een verwarmingsketel door een hoogrendementsketel. Vlaanderen betaalt de helft van de kostprijs van de werken. De lokale besturen nemen het engagement om de andere helft van de kostprijs voor hun rekening te nemen. De oproep loopt tot 15 oktober 2017.

Een jury zal de ingediende voorstellen beoordelen en rangschikken op basis van de bespaarde CO2-reductie per ingediende subsidieaanvraag. De instellingen kunnen rekenen op technische ondersteuning van Eandis en Infrax.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits:  “Onderwijs is een belangrijke partner in het kader van klimaatvriendelijke maatregelen. Voor de onderwijssector zijn er 11 concrete klimaatmaatregelen uitgewerkt. In overleg met de onderwijskoepel OVSG is gekozen om voor het officieel gesubsidieerd onderwijs sterk te focussen op de energiebesparende maatregelen in het patrimonium van het deeltijds kunstonderwijs. Vlaanderen en de lokale besturen investeren samen 4 miljoen euro. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat er opnieuw middelen geïnvesteerd worden in  schoolinfrastructuur van het deeltijds kunstonderwijs.

 

Alle informatie over de oproep kan je terugvinden op: http://www.agion.be/energie-investeringen-dko

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream