18 april 2017

4 miljoen euro voor scholengroep Arkorum

 

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) zet een smak geld opzij voor de uitbreidingsplannen van 24 Vlaamse scholen. Ook Roeselare krijgt een aanzienlijk deel van de koek. De Sint-Lodewijkschool in Beitem, De Bever in Beveren en de drie Vrije Centrumscholen van scholengroep Arkorum hebben grootse plannen de komende jaren.

Alles samen gaat het in Vlaanderen om 2 miljoen euro huursubsidies per jaar, goed voor 1.071 extra plaatsen op de schoolbanken en nieuwe infrastructuur voor 6.522 leerlingen. Via het recent aangepaste systeem van huursubsidies kunnen scholen een beroep doen op een privépartner, die voor hen een nieuwbouw laat optrekken of een bestaand gebouw laat renoveren. Eens het gebouw er staat, krijgt de school voor een periode van maximaal 18 jaar 70 procent van de huurkost gesubsidieerd. Zo hoeft de school zelf geen grote investeringen te doen en is de privépartner verzekerd van inkomsten. Coördinerend directeur Francis Devolder van scholengroep Arkorum is dus een tevreden man. De groep heeft drie zo'n projecten op stapel staan in Roeselare, goed voor een slordige 4 miljoen euro subsidies gespreid over de komende 18 jaar.

Sinds eind 2014 bekend raakte dat de Godelievekerk in Beitem ontwijd zou worden, toonde de directie van de nabijgelegen Sint-Lodewijkschool meteen interesse voor het monumentale gebouw. Het schooltje is tot op de draad versleten, maar barst met 250 leerlingen nagenoeg uit z'n voegen. "Al van in het begin hebben we samen met het stadsbestuur en de kerkfabriek rond de tafel gezeten", legt coördinerend directeur Francis Devolder uit. "De kerkfabriek was onmiddellijk gewonnen voor het idee om de kerk te laten gebruiken door de school, op voorwaarde dat het gebouw ook een multifunctionele invulling krijgt. Sowieso willen we in de eerste plaats een nieuwe school optrekken naast de kerk, inclusief een nieuwe sporthal, maar ook de kerk zelf willen we tenminste gedeeltelijk gebruiken als extra ruimte."

"Lesgeven in de kerk gaan we niet doen, maar er zijn verschillende pistes mogelijk wat betreft kinderopvang of reftergebruik. Anderzijds moet de kerk ook als polyvalente ruimte door de bredere gemeenschap gebruikt kunnen worden, dus ook het verenigingsleven, dat voorlopig nog in zaal De Schakel samenkomt, moet er terechtkunnen. We gaan die mensen niet op straat zetten." Wanneer de ambitieuze plannen gerealiseerd worden, is voorlopig nog onduidelijk. "Liefst zo snel mogelijk, maar feit is dat we nog een derde partner moeten zoeken en dat het ruimtelijk uitvoeringsplan van Beitem nog gewijzigd moet worden, al belet ons dat niet om hopelijk in de komende twee jaar de eerste spade in de grond te steken."

Een tweede school die straks onder een ander dak komt te zitten, is de afdeling Wijnendalestraat van Vrije Basisschool De Bever in Beveren. Daar staan de plannen al heel wat verder dan in Beitem. "De afdeling in de Wijnendalestraat, waar nu nog een vijfde en zesde leerjaar ondergebracht is, wordt opgedoekt", gaat Devolder verder. "Die afdeling verhuist naar het leegstaande klooster naast de hoofdvestiging van de school in de Schoolstraat. De afdeling op de Kapelhoek blijft bestaan."

Eén grote school

Een derde uitbreidings-en verhuisplan is er voor de drie afdelingen van de Vrije Centrumschool in respectievelijk de Zuidstraat, de Rodenbachstraat en op het Polenplein in in Roeselare. "We willen op termijn evolueren naar één grote school op één locatie, om zo efficiënter te kunnen werken, maar over die plannen kan ik voorlopig weinig meer kwijt. We zijn een aantal pistes aan het bekijken, maar er ligt nog niets vast", sluit Francis Devolder af.

SAM VANACKER

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream