28 februari 2008

500 “Energiebewuste Architecten” tegen 2009

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
28 februari 2008
 
 
500 “Energiebewuste Architecten” tegen 2009
 
 
Sinds de invoering van de maximumnormen voor het energiegebruik (E-100) en isolatiewaarde (K-45) doen Vlaamse nieuwbouwwoningen het steeds beter. Een paar maanden geleden bedroeg het gemiddelde energiegebruik van de Vlaamse nieuwbouwwoning E-92. Eind januari werd dit gemiddeld E-89. In het overgangsjaar 2006 kon de bouwheer kiezen voor het behalen van of de E-100 norm of de K-45 norm. Indien enkel rekening wordt gehouden met de woningen die in het overgangsjaar voor het E-peil hebben gekozen dan komt het gemiddelde E-peil zelfs uit op E85, dus 15% beter dan de opgelegde norm.
 
Kandidaat-bouwers willen soms nog een stapje verder gaan, maar weten niet tot wie ze zich moeten richten. Vlaams minister Hilde Crevits trekt 138.000 euro uit voor de opleiding van 500 energiebewuste architecten. Dit komt tegemoet aan de vraag van kandidaat-bouwers die nog verder willen gaan, maar niet altijd weten bij welke architecten zij terecht kunnen. Minister Hilde Crevits lanceert het project “Energiebewuste Architecten” samen met de twee grootste architectenorganisaties, Vlaamse architecten-organisatie (NAV) en de Bond Vlaamse Architecten (BVA). De specifieke cursus moet architecten opleiden om lage-energie-woningen (E60-woningen) te ontwerpen. Nadien krijgen ze een label, zodat ze herkenbaar zijn voor de kandidaat-bouwers.
 
 
138.000 euro voor de opleiding van 500 “energiebewuste architecten”
 
Kandidaat-bouwers vragen regelmatig naar een lijst met architecten die ervaring hebben met het ontwerpen van lage-energie-woningen (E60-woningen) of hiervoor een opleiding hebben gevolgd. Momenteel kunnen deze kandidaat-bouwers niet verder geholpen worden.
 
Minister Hilde Crevits lanceert daarom samen met de twee grootste architectenorganisaties, NAV en BVA, het gezamenlijk project “Energiebewuste Architecten” om de architecten te kunnen onderscheiden die ervaring hebben met of geëngageerd zijn voor het ontwerpen van lage-energie-woningen.
 
Voor de opleiding trekt minister Hilde Crevits 138.000 euro uit. In oktober, “Maand van de Energiebesparing”, wil de minister samen met de architectenorganisaties uitpakken met een eerste lijst van 500 architecten die zich actief willen profileren als “Energiebewuste Architecten”. Die zullen bij NAV en BVA een label kunnen krijgen op basis van aangetoonde ervaring of het volgen van een specifiek opleidingstraject. In elke provincie zal een cursus worden aangeboden. In Oost-Vlaanderen zullen dat er twee zijn, omdat er daar traditioneel het grootst aantal architecten een opleiding volgt. De cursus bestaat uit drie blokken van 4 uur. De inhoud van de cursus wordt voorbereid door een werkgroep bestaande uit architecten, lesgevers en specialisten van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf  (WTCB) en het Vlaams Energieagentschap.
 
Het aantal architecten dat reeds ervaring kan aantonen met het ontwerpen en bouwen van lage-energie-woningen zal eerder beperkt zijn. De meeste architecten zullen dus een specifiek opleidingstraject moeten volgen om het label te behalen.
 
De architect zal twee jaar lang met het label kunnen uitpakken. De bekendmaking van deze lijst wordt ondersteund door een promotiecampagne. De lijst met architecten die over het label beschikken, zal worden gepubliceerd op een specifieke website van de architectenorganisaties. Via een zoekrobot zal een kandidaat-bouwer een lijst kunnen bekomen van architecten in zijn regio die over het label beschikken.
 
Vlaams minister Hilde Crevits onderschrijft dat de architecten een cruciale rol vervullen bij de stimulering van het energiezuinig bouwen in Vlaanderen. Zij moeten zich van bij het ontwerp toeleggen op een zo laag mogelijk E-peil voor de woning. De architect moet de bouwheer ervan overtuigen dat de eventuele meerkost die aan de realisatie van een lager E-peil vasthangt, gedurende de volledige levensduur van het gebouw verschillende keren wordt terugverdiend. Hij moet er tevens op toezien dat in de loop van het bouwproject de uitvoering gericht is op de naleving van het vooropgestelde lagere E-peil.
 
Lage-energie-woningen mogen geen buitenbeentje blijven maar moeten volwaardig deel gaan uitmaken van de Vlaamse bouwcultuur. Om die reden vindt minister Hilde Crevits het bijzonder belangrijk dat er een brede pool komt van architecten die zich kenbaar maken als ‘Energiebewuste Architecten’, vertrouwd met het concept van de lage-energie-woning.
 
 
Energieprestaties van Vlaamse nieuwbouwwoningen beter dan opgelegde norm
 
Door de stijgende olieprijzen en het toenemend milieubewustzijn hebben kandidaat-bouwers steeds meer aandacht voor de energieprestatie van hun woning. Om een echte gedragswijziging te stimuleren werd op 1 januari 2006 de energieprestatieregelgeving (EPB-regelgeving) ingevoerd. Nieuwbouwwoningen en vergunningsplichtige verbouwingen moeten op het vlak van het energieverbruik een maximumnorm van E-100 halen en een isolatiewaarde van maximum K45.
 
Het gemiddelde energieverbruik van een nieuwbouwwoning in 2006 komt overeen met een E-peil van E89. Dit terwijl de maximumeis E100 is. Men doet het dus gemiddeld meer dan 10% beter dan de eisen die de Vlaamse overheid heeft vooropgesteld. Indien we enkel rekening houden met de woningen die in het overgangsjaar 2006 voor het E-peil hebben gekozen dan komt het gemiddelde E-peil zelfs uit op E85, dus 15% beter.
 
Het gemiddelde E-peil van een nieuwbouwappartement in 2006 ligt op E94. Bij de appartementen werd meer gebruik gemaakt van de keuze tussen E-peil en K-peil die in het overgangsjaar mogelijk was.
 
Ook de gemiddelde isolatiewaarde of K-peil, namelijk K41, is zo’n 10% beter dan de opgelegde maximumnorm van K45. Voor het E-peil is een vergelijking met het verleden niet mogelijk, maar voor wat het K-peil betreft, betekent dit een substantiële verbetering ten opzichte van de tot en met 2005 geldende K55-eis.
 
Minister Crevits stelt een positieve trend vast. “Maar de uitdaging blijft groot. Door een aantal maatregelen wil ik de architecten en aannemers klaarstomen voor een verscherping van de normen.
 
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72
 
Bart Verstraete
directeur NAV
0496 27 07 32
 
Arch. Gert COLLIERS
coördinator BVA
0477 67 74 10
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream