19 december 2017

50.000 betogers verwacht tegen “pensioengeknoei”

 

Brussel. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ABVV, ACV en ACLVB blaast deze voormiddag verzamelen in Brussel. Om hun eis voor “een rechtvaardig en waardig pensioen” kracht bij te zetten, zullen tienduizenden een optocht houden door het centrum. Dat zal vooral hinder op de weg veroorzaken, al kunnen ook enkele trein- en tramlijnen worden geschrapt. Het ABVV verwacht tussen 30.000 tot 50.000 manifestanten, het ACV meer dan 20.000.

Pensioengeknoei

De vakbonden zijn het niet eens met de maatregelen die de regering-Michel inzake pensioenhervorming heeft genomen en nog zal nemen. “De regering beloofde te werken aan een duurzame en welvaartsvaste pensioenhervorming. Maar ze doet net het omgekeerde en blijft knoeien aan ons pensioen”, klinkt het. “Wij willen de bevolking duidelijk maken dat de maatregelen die de regering voorziet niet zo gemakkelijk zullen passeren als diegene die al zijn genomen”, zegt Nicolas Depret van de Franstalige socialistische vakbond FGTB. MR-voorzitter Olivier Chastel roept de Franstalige socialisten alvast op om te stoppen “met desinformatie over de pensioenen te verspreiden”.

50.000 betogers

De socialistische, christelijke en liberale vakbondsleden verzamelen om 10.30 uur aan het Noordstation. Daar zullen de vakbondsleiders een korte toespraak houden. Om 11 uur vertrekt de betoging richting Brussel-Zuid en gaat via de Albert II-laan, de Kruidtuin-, Pacheco-, Berlaimont- en Keizerslaan richting het station van Brussel-Noord. Het ABVV verwacht 30.000 tot 50.000 manifestanten, het ACV meer dan 20.000.

Hinder

De vakbondsactie zal ongetwijfeld hinder veroorzaken.

- Trein: de socialistische spoorvakbond heeft een stakingsaanzegging ingediend, maar het is niet de bedoeling het treinverkeer lam te leggen. “We willen enkel de mogelijkheid geven aan onze militanten om deel te nemen aan de betoging. We roepen niet op om het treinverkeer stil te leggen, al is het niet uitgesloten dat er links of rechts iemand niet aanwezig is”, zegt Ludo Sempels van ACOD Spoor. De vakbonden rekenen zelfs op de treinen om de betogers in Brussel te krijgen. Er is zoals gebruikelijk een speciaal tarief aangevraagd voor de betogers.

- Tram en bus: de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB verwacht hinder op een zestiental tram- en buslijnen. “Dat zijn de lijnen waar de betoging zal passeren”, zegt woordvoerster An Van Hamme. “Het kan natuurlijk altijd dat de politie tijdens de betoging beslist bepaalde lijnen te sluiten uit veiligheid.” De Lijn voorziet mogelijk lichte hinder in alle provincies, bij TEC kan het zijn dat sommige lijnen niet uitrijden.

- Auto: wie met de auto van en naar Brussel moet, riskeert aanzienlijke hinder. Dinsdag is sowieso de drukste filedag, en heel wat pendelaars zullen het zekere voor het onzekere nemen en met de auto naar hun werk gaan.

- Onderwijs: ook in het onderwijs kan er hinder zijn omdat de christelijke onderwijsbond COC mee staakt. “De afgelopen jaren heeft het onderwijs de ene pensioenopdoffer na de andere moeten incasseren. Wij moeten alsmaar langer werken voor minder pensioen”, luidt het in een communiqué. “In de gesprekken met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits over het loopbaanpact en de herwaardering van de leraar, hameren wij systematisch op werkbaar werk, ook op het einde van de loopbaan. Maar het blijft oorverdovend stil. Ondertussen stellen federale beslissingen het pensioen systematisch uit, met alle gevolgen van dien: burn-out, fysieke klachten, enzovoort. Noch het onderwijspersoneel, noch de leerlingen zijn met zo'n beleid geholpen.”

Yves LAMBRIX

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream